SADe-ohjelman taustamateriaaleja

 

Riippumaton arviointi

SADe-ohjelmaa arvioidaan vuosittain riippumattomasti. Arvioinnin suositukset huomioidaan ohjelman toiminnan kehittämisessä.

Arviointiraportit

SADe-ohjelman loppuarviointi 2015

SADe-ohjelman arvioinnin väliraportti 2014

SADe-ohjelman arvioinnin väliraportti 2013

SADe-ohjelman arvioinnin väliraportti 2012

SADe-ohjelman arvioinnin väliraportti 2011

SADe-ohjelman arvioinnin väliraportti 2010

Toimintakertomukset

SADe-ohjelman toimintakertomus 2014

SADe-ohjelman toimintakertomus 2013

SADe-ohjelman toimintakertomus 2012

Toimintasuunnitelmat

SADe-ohjelman toimintasuunnitelma 2015

SADe-ohjelman toimintasuunnitelma 2014

SADe-ohjelman toimintasuunnitelma 2013

SADe-ohjelman toteuttamissuunnitelma 2009-2014

Budjetin visualisointi

SADe-ohjelman rahoituskehys on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa palveluiden kehittämiseen, pilotointiin ja erillispäätöksin tehtävään asiakaskäyttöönoton tukeen.

www.sadebudjetti.fi

Parhaat käytännöt asiakaslähtöisessä palveluiden kehittämisessä

Parhaat käytännöt asiakaslähtöisessä palveluiden kehittämisessä (diasarja)

Parhaat käytännöt asiakaslähtöisessä palveluiden kehittämisessä (kooste)