Mera information

 

Oberoende utvärdering

Oberoende utvärderingar av SADe-programmet sker årligen. Utvärderingarnas rekommendationer beaktas vid utvecklingen av programmets verksamhet.

Utvärderingsrapporter

SADe-programmet – utvärderingsrapport 2013 (på finska)

SADe-programmet – utvärderingsrapport 2012 (på finska)

SADe-programmet – utvärderingsrapport 2011 (på finska)

SADe-programmet – utvärderingsrapport 2010 (på finska)

Budgetvisualisering

SADe-programmets budgetram är cirka 70 miljoner euro för utveckling av tjänster, pilotprojekt och särskilt stöd vid kundinförandet.

www.sadebudget.fi