FI SV EN

Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe)

God service och effektiv förvaltning

Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) producerar kvalificerade och interoperabla e-tjänster för riksomfattande användning inom den offentliga sektorn. Tjänsterna ökar kostnadseffektiviteten, ger besparingar och gagnar såväl medborgare, företag och organisationer som kommuner och statliga myndigheter. Särskild uppmärksamhet fästs vid att kommunerna får produktivitetsfördelar.

Inom programmet utvecklas elektroniska tjänster i 7 olika projekt.

Under programperioden skapas många olika e-tjänster. Du kan läsa mer om tjänsterna med hjälp av SADe-programmets servicekarta.

SADe-programmets budget har visualiserats och kan ses på adressen sadebudjetti.fi

Presentation av SADe-tjänsterna