Sähköinen tunnistusmalli

Sähköisten palvelujen käytön lisääntyminen edellyttää  helppoa, turvallista ja edullista tapaa tunnistaa käyttäjät eri palveluihin. Osana kansallista palveluarkkitehtuuria on luotu uusi kansallinen vahva sähköinen tunnistusmalli. Sähköisesti todennettavan henkilöllisyyden tiedot pohjautuvat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Sähköisesti todennettavan henkilöllisyyden käyttämiseen tarvittavia tunnistuspalveluita ja välineitä voidaan tuottaa markkinaehtoisesti.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on valmistellut sähköisen tunnistusmallin ja siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset. Valmistelu tehtiin yhteistyössä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin kanssa ja tunnistamisen toimintamalli kuvattiin molemmilla sektoreilla.

Lisäksi hankkeessa on toteutettu tunnistuksen ohjauspalvelu, joka välittää julkishallinnon sähköisille palveluille vahvasti tunnistetut käyttäjät yhden rajapinnan kautta. Suomi.fi-valtuudet -palvelu mahdollistaa vahvasti tunnistettuun käyttäjään liittyvän rooli- tai valtuustiedon hakemisen.

Miten toimii Suomi.fi-tunnistus

Ota yhteyttä

Hankkeen ohjaus / valtiovarainministeriö

Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, [email protected], p. 02955 30930

Hankkeen toteutus / Väestörekisterikeskus

Hankepäällikkö Riitta Partala, [email protected]