Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapojen yhtenäistäminen on osa digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä.

Sähköisen asioinnin toimintatapoja yhtenäistämään valtiovarainministeriö on keväällä 2018 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 31.3.2019 mennessä:

  • Määrittää ja kuvata tavoitteelliset sähköiset asiointi- ja toimintatavat luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden asiointiin hallinnossa
  • Huomioida kehittyvän tekoäly-teknologian vaikutukset ja mahdollisuudet asioinnin ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä
  • Tehdä esitys siitä, miten yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien velvoittaminen digitaalisten palvelujen käyttöön on mahdollista toteuttaa
  • Suunnitella miten toimintatavat otetaan laajasti käyttöön yli hallinnonala- ja prosessirajojen.

Työryhmässä toimintatapojen päälinjoja haetaan laajasti käytetyistä palveluista, kuten Kelan ja Verohallinnon palveluista sekä muista digitaalisten palvelujen tiekartalla 2017-2021 olevista palveluista.  Työssä otetaan myös huomioon palveluiden Suomi.fi-viestit ja Suomi.fi-valtuudet käyttö. Yhtenäisten toimintatapojen määrittelyssä ovat mukana eri hallinnonalojen lisäksi elinkeinoelämän toimijoita, palvelujen kehittäjiä, lainsäädännön asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä ja tutkijoita (Digi arkeen -neuvottelukunta).

Lisäksi työryhmän rinnalla ja yhteistyössä sen kanssa on työskennellyt digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita selvittänyt professori Kalle Määttä.


Sähköisen asioinnin toimintatapojen yhtenäistämiseen keskittyvän työryhmän asettamisen taustalla on Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän vuonna 2017 tekemät selvitykset. Niissä todettiin, että hallinnon toimintatavat ja menettelyt sähköisessä asioinnissa vaihtelevat ja ovat epäyhtenäisiä. Epäyhtenäisyys vaikeuttaa viestinvälityksen ja sähköisen asioinnin edistämistä kohti ensisijaista toimintatapaa.

Lisätietoja:

  • Sivulla Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus (vm.fi) on työryhmien väliraportti (24.10.2018) liitteineen. Voit antaa kommenttisi näihin vastaamalla kyselyyn, jonka linkki on samalla sivulla.
  • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
  • Petteri Ohvo, hankepäällikkö, 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi
  • Työryhmän perustiedot hankeikkunassa