Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän vuonna 2017 tekemissä selvityksissä todettiin, että hallinnon toimintatavat ja menettelyt sähköisessä asioinnissa vaihtelevat ja ovat epäyhtenäisiä. Epäyhtenäisyys vaikeuttaa viestinvälityksen ja sähköisen asioinnin edistämistä kohti ensisijaista toimintatapaa.

Asioinnin toimintatapoja yhtenäistämään valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 31.3.2019 mennessä:

Määrittää ja kuvata tavoitteelliset sähköiset asiointi- ja toimintatavat luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden asiointiin hallinnossa

Huomioida kehittyvän tekoäly-teknologian vaikutukset ja mahdollisuudet asioinnin ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Tehdä esitys siitä, miten yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien velvoittaminen digitaalisten palvelujen käyttöön on mahdollista toteuttaa

Suunnitella miten toimintatavat otetaan laajasti käyttöön yli hallinnonala- ja prosessirajojen.

Työryhmän rinnalla ja yhteistyössä sen kanssa työskentelee digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön riippumaton selvityshenkilö. Toimintatapojen määrittelyyn otetaan mukaan hallinnonalojen lisäksi elinkeinoelämän toimijoita, palvelujen kehittäjiä, lainsäädännön asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä ja tutkijoita (Digi arkeen —neuvottelukunta).

Työssä otetaan huomioon Suomi.fi —viestien sähköisen postilaatikon ja Suomi.fi —valtuudet palvelun käyttö. Toimintatapojen päälinjoja haetaan laajasti käytetyistä palveluista kuten Kelan ja Verohallinnon palvelut sekä muut digitaalisten palvelujen tiekartalla 2017-2021 olevat palvelut.

Ensimmäisissä kokouksissaan ryhmä on suunnitellut toimintaansa ja tunnistanut yhtenäistämisen kohteita. Ryhmässä mukana olevat Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät ovat käynnistäneet kyselyt yritysten digivalmiuksista ja –tarpeista. Ryhmä on myös tarkastellut tiedoksiantoprosessia ja asiakkaan näkökulmaa asiointiprosessiin.

Työryhmän perustiedot hankeikkunassa

Lisätietoja:

Petteri Ohvo, hankepäällikkö, 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, 2955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi (virkavapaalla 23.4. – 5.10.2018)

Petteri Ohvo, hankepäällikkö, 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi