FI SV

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapojen yhtenäistäminen on osa digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä.

Sähköisen asioinnin toimintatapoja yhtenäistämään valtiovarainministeriö on keväällä 2018 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on:

  • Määrittää ja kuvata tavoitteelliset sähköiset asiointi- ja toimintatavat luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden asiointiin hallinnossa
  • Huomioida kehittyvän tekoäly-teknologian vaikutukset ja mahdollisuudet asioinnin ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä
  • Tehdä esitys siitä, miten yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien velvoittaminen digitaalisten palvelujen käyttöön on mahdollista toteuttaa
  • Suunnitella miten toimintatavat otetaan laajasti käyttöön yli hallinnonala- ja prosessirajojen.

Lisäksi työryhmän rinnalla ja yhteistyössä sen kanssa on työskennellyt digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita selvittänyt professori Kalle Määttä. Kalle Määtän selvitys sääntelyn nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja -vaihtoehdoista.

Sähköisen asioinnin toimintatapojen yhtenäistämiseen keskittyvän työryhmän asettamisen taustalla on Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän vuonna 2017 tekemät selvitykset. Niissä todettiin, että hallinnon toimintatavat ja menettelyt sähköisessä asioinnissa vaihtelevat ja ovat epäyhtenäisiä. Epäyhtenäisyys vaikeuttaa viestinvälityksen ja sähköisen asioinnin edistämistä kohti ensisijaista toimintatapaa.

Työryhmän tuotoksia ovat:

Lisätietoja:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208