FI SV

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapojen yhtenäistäminen on osa digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä.

Sähköisen asioinnin toimintatapoja yhtenäistämään valtiovarainministeriö on keväällä 2018 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 31.3.2019 mennessä:

  • Määrittää ja kuvata tavoitteelliset sähköiset asiointi- ja toimintatavat luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden asiointiin hallinnossa
  • Huomioida kehittyvän tekoäly-teknologian vaikutukset ja mahdollisuudet asioinnin ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä
  • Tehdä esitys siitä, miten yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien velvoittaminen digitaalisten palvelujen käyttöön on mahdollista toteuttaa
  • Suunnitella miten toimintatavat otetaan laajasti käyttöön yli hallinnonala- ja prosessirajojen.

Lisäksi työryhmän rinnalla ja yhteistyössä sen kanssa on työskennellyt digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita selvittänyt professori Kalle Määttä. Kalle Määtän selvitys sääntelyn nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja -vaihtoehdoista.

Sähköisen asioinnin toimintatapojen yhtenäistämiseen keskittyvän työryhmän asettamisen taustalla on Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän vuonna 2017 tekemät selvitykset. Niissä todettiin, että hallinnon toimintatavat ja menettelyt sähköisessä asioinnissa vaihtelevat ja ovat epäyhtenäisiä. Epäyhtenäisyys vaikeuttaa viestinvälityksen ja sähköisen asioinnin edistämistä kohti ensisijaista toimintatapaa.

Työryhmän tuotoksia ovat:

Yhtenäisillä toimintatavoilla digitaalisten palvelujen ensisijaisuuteen loppuraportti 18.3.2019

Loppuraportin liite Asiointijärjestelmän ja Viestit-palvelun toiminnallinen tavoitetila

Loppuraportin liite Suostumuksesta sekä yhteystietojen rekisteröinnistä ja käytöstä

Lisätietoja:

Uutinen 20.3.2019: Uudistetulle digipalvelujen tiekartalle 224 asiointipalvelua

Digi ekaksi - seminaari 20.3.2019 tallenne ja diaesitys

Toimintatapojen ja palvelulaadun työryhmien väliraportointi ja keskustelutilaisuus järjestettiin 29.10.2018 (tilaisuuden tallenne ja diaesitys)

Digitaalisten palveluiden ensisijaisuudesta toimeenpanon infotilaisuus 7.3.2018

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Työryhmän perustiedot hankeikkunassa