SAPA

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus

Tavoitteena on suunnitella kokonaistaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas ja helppokäyttöinen yhteinen ratkaisu määräaikaisesti ja pysyvästi säilytettävien viranomaisaineistojen sähköiseen säilytykseen ottaen huomioon sekä valtionhallinnon että kuntien tarpeet.

Tavoitteen saavuttamiseksi valtiovarainministeriö asetti SAPA-työryhmän ajalle 17.8.2015 - 28.2.2016.

Työryhmän selvitysten ja suunnittelutyön kohteena ovat:
- palvelukokonaisuus, sen sisältö, osat ja niiden väliset yhteydet
- hallinta- ja toimintamalli ja sen edellyttämät vastuut ja roolit
- omistajuuskysymykset tiedon elinkaaren eri vaiheissa
- mahdolliset lainsäädännön kehittämistarpeet
- kustannus-hyötyanalyysi
- ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi