Selvitykset

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030, väliraportti

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030, väliraportti, pdf

Tulevaisuuden kunta – asiantuntijaryhmän muistio sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin

Esityskalvot

Scenarier och visioner för framtidens kommun 2030

Framtidens kommun – sakkunniggruppens promemoria om vård- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna

Presentation

Millainen on tulevaisuuden kunta?

MDI tekee kesän 2016 aikana taustaselvityksen valtioneuvoston Tulevaisuuden kunta -reformille. Tulevaisuuden kunnan tehtäviä, toimintaa, rahoitusta sekä kaikkiaan asemaa ja roolia julkisen hallinnon kokonaisuudessa pohtivat tällä hetkellä kaikki 313 Suomen kuntaa. Kuntien toimintaympäristö on suuren muutoksen kohteena sote-uudistuksen ja itsehallinnollisten maakuntien perustamisen myötä. Selvityksessä ei rakenneta valmiita malleja, vaan kerätään ja analysoidaan erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien kuntien toimijoilta, sidosryhmiltä ja kumppaneilta näkemyksiä kunnista. Työssä tehdään toukokuun lopussa kysely kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, jossa näkemyksensä pääsevät kertomaan kuntien luottamushenkilöt, virkamiesjohto sekä sidosryhmät. Lisäksi Turussa, Salossa, Liperissä, Seinäjoella, Kaustisella ja Porkkalassa ruoditaan teemoja yhteisissä fokusryhmäkeskusteluissa kesän aikana. Työ valmistuu elokuun loppuun mennessä ja sitä hyödynnetään parlamentaarisen ryhmän työn tukena.  

linkki raporttiin MDI:n sivulle