Sote-uudistus muuttaa rakenteita

Pääministeri Rinteen hallitus käynnisti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (nk. sote-uudistus) valmistelun. Uudistuksen tavoitteena on tehdä merkittäviä muutoksia nykyisten kuntien vastuulle kuuluvien sote-palvelujen

  • järjestämiseen,
  • tuottamiseen ja
  • rahoitukseen.

Tarkoituksena on tehdä sote-uudistus hallitusti ja vaiheistaen.

Sote-uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, joita kutsutaan hyvinvointialueiksi. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään näiden maakuntien tehtäväksi. 

Hyvinvointialueiden lukumäärä on vähintään 17. Nykyisen Uudenmaan maakunnan alueelle on esitetty sote-uudistuksen erillisratkaisua. 

Hyvinvointialueiden päätöksenteosta vastaavat tulevaisuudessa suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen.

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa kuntien velvollisuuksiin

Hyvinvointialueiden perustaminen ja niiden rahoitusjärjestelmän luominen johtaa tarpeeseen muuttaa kuntien nykyistä valtionosuusjärjestelmää ja verotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi nykyinen kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksessa hyvinvointialueiden henkilöstöksi.

Hyvinvointialueiden verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisessa komiteassa. Lisäksi selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voidaan siirtää maakunnille. 

Mikä on valtiovarainministeriön rooli sote-uudistuksen valmistelussa?

Valtiovarainministeriö osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön johtaman sote-uudistuksen valmisteluun. Ministeriö vastaa hyvinvointialueiden perustamista, hallintoa, rahoitusta ja henkilöstöä sekä omaisuusjärjestelyjä koskevan lainsäädännön valmistelusta. 

Ministeriön valmisteluvastuulle kuuluvat myös tarvittavat esitykset muutoksista kuntien tehtäviä ja rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi valtiovarainministeriö valmistelee tarvittavat verolainsäädännön muutokset. Uudistus vaikuttaa myös julkisen talouden suunnitelman valmisteluun. 

Lisää tietoa sote-uudistuksesta 

Tietoa sote-uudistuksen tarkemmista vaikutuksista kuntiin on koottu soteuudistus.fi-sivustolle. 

Yhteystiedot

Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530148