Sote-uudistus muuttaa kuntien tehtäviä ja julkishallinnon rakenteita

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023.

Uudistuksessa tehdään muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen

  • järjestämiseen,
  • tuottamiseen ja
  • rahoitukseen.

Hyvinvointialueet pähkinänkuoressa

Hyvinvointialueet ovat uusia julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueita on yhteensä 21.Manner-Suomessa hyvinvointialueet vastaavat maantieteellisesti nykyisiä maakuntia muualla kuin Uudellamaalla. 

Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti maakunnan alueelle muodostetaan neljä hyvinvointialuetta. Helsingin kaupungilla säilyy jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaa HUS-yhtymä.

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittu aluevaltuusto. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. 

Aluevaaleja ei järjestetä Helsingissä, jossa kunnanvaltuutetut päättävät sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimesta jatkossakin. 

Hyvinvointialueiden rahoitus

Hyvinvointialueiden toiminta perustuu pääosin valtion rahoitukseen, joka on yleiskatteellista. Rahoitus jaetaan kullekin hyvinvointialueelle sen asukkaiden laskennallisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä kuvaavien tekijöiden perusteella. 

Osa hyvinvointialueiden rahoituksesta määräytyy asukasmäärän mukaisesti sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteerin perusteella. Pelastustoimen rahoitukseen vaikuttavat lisäksi alueelliset riskitekijät.

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa kuntien tehtäviin ja toimintaan

Hyvinvointialueiden perustaminen ja niiden rahoitusjärjestelmän luominen muuttaa kuntien nykyistä peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaa, kaikki kunnat velvoitetaan alentamaan kunnallisveroa ja yhteisöverojärjestelmään tehdään muutoksia. Verorakenteen muutokset eivät kiristä verotusta. 

Hyvinvointialueiden työntekijöiksi vuonna 2023 siirtyy liikkeenluovutuksilla noin 173 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöä kunnista ja kuntayhtymistä. 

Hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät myös kuntien opetustoimesta opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Lisäksi kunnan tukipalveluissa työskentelevä työntekijä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, jos hänen tehtävistään kohdistuu vähintään puolet kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluihin.

Itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Kesällä 2021 käynnistettiin hanke, jossa selvitetään, mitä uusia tehtäviä hyvinvointialueille voisi jatkossa siirtää. Samalla käynnistettiin valmistelu maakuntaveron käyttöönotosta.

Mikä on valtiovarainministeriön rooli sote-uudistuksen valmistelussa?

Valtiovarainministeriö vastaa hyvinvointialueiden perustamista, hallintoa, rahoitusta ja henkilöstöä sekä omaisuusjärjestelyjä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja täytäntöönpanon ohjauksesta. 

Ministeriön vastuulle kuuluvat esitykset kuntien tehtäviä ja rahoitusta koskevista muutoksista sekä verolainsäädännön muutokset. Uudistus vaikuttaa myös julkisen talouden suunnitteluun. 

Kysymyksiä sote-uudistuksesta?

Jos sinulla on kysyttävää

  • hyvinvointialueiden suunnitteluun ja perustamiseen,
  • sote-uudistuksen rahoitukseen,
  • omaisuusjärjestelyihin tai
  • henkilöstöön liittyvistä asioista, 

lähetä kysymyksesi osoitteeseen vm.sote(at)gov.fi.

Lisää tietoa sote-uudistuksesta 

Tietoa sote-uudistuksen tarkemmista vaikutuksista kuntiin on koottu soteuudistus.fi-sivustolle.