Suomen EU-puheenjohtajuus 2019: digitalisaatio, tietoturva ja tietopolitiikka 

Suomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana vuoden 2019 heinäkuun alusta joulukuun loppuun. Puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä neuvostossa sekä huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta ja yhteistyöstä jäsenmaiden välillä. Puolivuotiskautensa aikana Suomi johtaa puhetta neuvoston kokouksissa sekä ministeri- että virkamiestasolla.

Tutustu tarkemmin: 

Tavoitteet puheenjohtajuuskaudelle

Valtiovarainministeriön tavoitteena on vahvistaa digitalisaatiota julkisessa hallinnossa Euroopan kilpailukyvyn ja kestävän kasvun tukemiseksi.

Puheenjohtajakaudella on kolme keskeistä painopistettä:

  • avoimen datan ja sen yhteentoimivuuden edistäminen
  • tekoälyn ja muun uuden teknologian hyödyntäminen
  • yhteisten digitaalisten palvelujen edistäminen.

Lisäksi nostamme keskusteluun, mitä tietopolitiikka voisi olla ja miten sitä voisi edistää eurooppalaisella tasolla.   

JulkICT:n virkamiestason kokoukset

Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto järjestää puheenjohtajuuskauden neljä virkamieskokousta. 

21.10.2019 Semic 2019 Conference ‘Linking Data Spaces For Citizens’

Komission ja VM:n yhdessä järjestämässä konferenssissa käsitellään EU-maiden hallintojen yhteentoimivuutta ja ehdotusta yhteiseksi eurooppalaiseksi data-avaruudeksi. Semic-konferenssi edistää osaltaan eurooppalaisten hallintojen yhteentoimivuutta ja yhteisiä digitaalisia ratkaisuja kehittävän ns. ISA2-ohjelman toimeenpanoa.

22.10.2019 Digital Government Conference

VM:n julkICT-osaston järjestämä konferenssi käsittelee Tallinnan eGovernment-julkilausuman toimeenpanoa ja digitaalisen hallinnon tulevaisuuden näkymiä teknologian murroksessa. Julkilausuman allekirjoittivat vuonna 2017 kaikki EU-maat ja Euroopan talousalueen maat.

23.10.2019 Meeting Of Eu Chief Information Officers (CIO Meeting)

VM:n julkICT-osaston järjestämässä, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalaisen emännöimässä kokouksessa EU-maiden tietohallintojohtajat keskustelevat edustamiensa maiden digitaalisen hallinnon tilanteesta ja mahdollisista yhteisistä tavoitteista digitalisaation edistämisessä.

25-26.11.2019 High Level Conference On Data Economy

LVM:n, OKM:n ja VM:n yhdessä järjestämä korkean tason datatalouskonferenssi tuo esiin laajan kirjon näkemyksiä datatalouden eri näkökohdista tarkoituksena esitellä ratkaisuja ja määritellä periaatteita, jotka koskevat kestävää, kilpailukykyistä ja ihmislähtöistä datataloutta. Ohjelmassa painottuu ihmiskeskeisen datatalouden teema julkisen ja yksityisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. 

Lisätietoja:

Juhani ( VM ) Korhonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530234  


Pirre Laaksonen, koordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530243