Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano

Turvallisuuskomitea hyväksyi 10. huhtikuuta 2017 Suomen Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman 2017-2020.  Toimeenpano-ohjelmassa tarkastellaan kyberturvallisuuden kehittämistä valtion, maakuntien, kuntien, yritystoiminnan ja kolmannen sektorin muodostamassa kokonaisuudessa, jossa kansalainen on asiakkaana. Digitaalisista palveluista, niiden tuottamiseen tarvittavasta infrastruktuurista ja niiden kyberturvallisuudesta valtaosa tuotetaan elinkeinoelämän toimesta, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

VM on valmistellut toimeenpano-ohjelmaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Valtionhallinnon kyberturvallisuuden johtamisen malli on luotu ja organisoitu
  • Julkisen hallinnon kyberhäiriötilanteiden operatiivinen hallintamalli on toteutettu ja toiminnassa
  • Julkisen hallinnon strategiset tieto- ja kyberturvallisuuden linjaukset on vahvistettu
  • Yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille välttämättömät julkisen hallinnon digitaaliset palvelut ja niiden tarvitsema infrastruktuuri on tunnistettu ja hallinnassa
  • Kriittisten perusrekisterien ja tietovarantojen eheys ja saatavuus on hallittu kaikissa turvallisuustilanteissa
  • Verottamiseen ja talousarvioesitysten valmisteluun sekä valtion maksuvalmiuden hallintaan ja maksuliikenteeseen liittyvien järjestelmien ja prosessien varautumista ja häiriöiden hallintaa on parannettu

Lisäksi valtiovarainministeriössä on suunniteltu osallistumista seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Suomi osallistuu aktiivisesti ja tehokkaasti kyberturvallisuuteen liittyvään kansainväliseen toimintaan
  • Toimeenpano-ohjelman seurantamittaristo on laadittu
  • Maakunta ja sote-uudistuksessa toiminnallisten prosessien jatkuvuus sekä tieto- ja kyberturvallisuus on varmistettu        
  • Koulutus- ja harjoitustoiminta on suunniteltu ja toteutettu

Lisätietoja:

Suomen Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma 2017-2020

Lisätietoja:

Mika Tuikkanen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530036