Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.30 | Publicerad på svenska 8.4.2021 kl. 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 8 april en förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (frekvensförordningen). Förordningen träder i kraft den 9 april 2021.

I frekvensförordningen anvisas frekvensområdena 2300-2320 megahertz samt 24,25-25,1 gigahertz för användning av små lokala mobiltelenät. Finland har som första land i Europa tagit hela frekvensområdet 26 gigahertz i 5G-bruk och inom det anvisat ett eget band för lokala 5G-nät.

Frekvensområdet 1,5 gigahertz föreskrivs som frekvens för ett dynamiskt samutnyttjande av trådlöst bredband och radioutrustning som är avsedd för det militära försvaret. Ett dynamiskt samutnyttjande av frekvensbandet som reserverats för mobiltelenät effektiviserar och gör frekvensanvändningen flexiblare i framtiden, vilket Finland som internationell föregångare vill främja.

Utkastet till förordning var på remiss i utlåtandetjänsten den 3-24 februari 2021. Det kom in 32 utlåtanden inom utsatt tid. Merparten av dem som lämnade utlåtande ansåg att de föreslagna ändringarna är motiverade. De föreslagna ändringarna ansågs främja nya modeller för affärsverksamhet, innovationer och tjänster. Dessutom trodde man att ändringarna kommer att underlätta hanteringen av den ökade efterfrågan på frekvenser och trygga försvarsförvaltningens verksamhet. Utifrån remissbehandlingen gjordes inga ändringar i förordningens sakinnehåll.

Vad händer härnäst?

Förordningen träder i kraft den 9 april 2021. Transport- och kommunikationsverket börjar under våren bevilja radiotillstånd för sådana lokala mobiltelenät som avses i förordningen.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 040 772 7643, [email protected], Twitter @kaisa_laitinen

Pressmeddelande 3.2.2021: Ändring av frekvensförordningen på remiss
Material från statsrådets allmänna sammanträden
Statsrådets projektportal: Ändring av frekvensförordningen (LVM014:00/2021)