Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Europeiska rådet och eurotoppmötet påskyndade den ekonomiska återhämtningen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.6.2021 14.31 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 13.18
Pressmeddelande 412/2021
Kuva: EU

Under sin andra mötesdag i Bryssel, på midsommaraftonen den 25 juni, fokuserade EU-ländernas ledare på ekonomiska frågor. På dagordningen stod ekonomiska stimulansåtgärder och fullbordandet av bankunionen.

Europeiska rådet var nöjt med att genomförandet av Next Generation EU, som siktar på ekonomisk återhämtning, framskrider enligt tidsplanen. EU-ländernas ledare uppmanade Europeiska kommissionen och rådet att främja godkännandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens så att medlemsländerna snabbt och fullt ut kan dra nytta av finansieringen. Projekten stöder den gröna och digitala omställningen i unionen, vilket har varit en viktig fråga för Finland. Europeiska kommissionen torde godkänna Finlands plan i början av hösten.

Eurotoppmötet konstaterade att unionens och medlemsländernas åtgärder har banat väg för en stabil, inkluderande och hållbar återhämtning från coronapandemin. EU-ländernas ledare konstaterade också att de välkomnar en nära samordning av finanspolitiken i euroområdet. Syftet är att konsolidera återhämtningen och förhindra utdragna negativa effekter av pandemin.

Eurotoppmötet bekräftade sitt engagemang för fullbordandet av bankunionen. Mötet uppmanade Eurogruppen att enas om en arbetsplan som tar upp de frågor som fullbordandet av bankunionen förutsätter.

Eurotoppmötet underströk sitt stöd för kapitalmarknadsunionen och efterlyste ett snabbt genomförande av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen. Mötet konstaterade att strukturella utmaningar för integrationen och utvecklingen av kapitalmarknaderna, särskilt inom specifika områden av insolvenslagstiftningen för bolag, behöver identifieras och åtgärdas. Grön finansiering, inbegripet en standard för gröna obligationer, kan fungera som en katalysator för en fullfjädrad kapitalmarknadsunion.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli