Hoppa till innehåll
Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: de nuvarande problemen i arbetarskyddet och nyttan med reformen förblir oklara

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.4.2021 13.25 | Publicerad på svenska 12.4.2021 kl. 15.45
Nyhet

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ändras. Av propositionen framgår inte vilka de nuvarande problemen inom arbetarskyddet är och inte heller vilken konkret nytta reformen medför för arbetstagarna eller offren för människohandel.

Syftet med regeringspropositionen är att genomföra EU:s förordning  om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. Genom propositionen utökas dessutom arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att polisanmäla för förundersökning så att den omfattar även människohandel och grov människohandel samt arbetarskyddsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter av andra myndigheter till att omfatta utövande tillsyn över arbetsförhållanden.

I propositionen beskrivs propositionens bakgrund, målsättningar och förslag, men beskrivningen av nuläget är snäv. Utifrån propositionen är det svårt att få en uppfattning bland annat om de aktuella arbetarskyddsförseelserna, de nuvarande tillsynsåtgärderna, företagens eventuella konkurrensproblem eller vilka brister det finns i den tekniska utrustningen.

På basis av propositionen förbättras säkerhetsnivån för personer som använder teknisk utrustning i sitt arbete, och propositionen främjar möjligheterna att identifiera människohandelsbrott. Rådet anser att man i proposition bör behandla vilken konkret nytta lagändringarna medför för arbetstagarna och offren för människohandel. 

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Propositionsutkastet bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.  

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen.