Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tisdagen den 22 juni ordnas den parlamentariska diskussion om nivån på forsknings- och utvecklingsutgifterna i Finland som statsminister Sanna Marin bjudit in till

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.6.2021 12.04 | Publicerad på svenska 21.6.2021 kl. 13.22
Pressmeddelande 397/2021

Statsminister Sanna Marin bjöd i april in riksdagspartierna till en parlamentarisk debatt om nivån på forsknings- och utvecklingsfinansieringen och hurdan den ska vara på lång sikt. Diskussionen äger rum tisdagen den 22 juni med början klockan 12 på Ständerhuset, delvis via distanskontakt. Målet med diskussionen är att skapa en grund för ett långsiktigt engagemang för ökade investeringar i forskning och utveckling.

Diskussionen öppnas med ett anförande av Huhtamäki Oy:s styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä, Martti Hetemäki från Helsinki GSE, Statens tekniska forskningscentrals verkställande direktör Antti Vasara samt Jyväskylä universitets rektor Keijo Hämäläinen. Därefter håller varje riksdagsgrupp ett eget anförande.

Regeringen har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel till 4 procent av Finlands BNP före 2030. Ökad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) och en höjning av utgifterna till 4 procent förutsätter ett långsiktigt engagemang över valperioderna. För att FoUI-verksamheten ska kunna stärkas krävs också en allmänt godtagbar, gemensam syn samt en ambitiösare och konsekventare forsknings- och innovationspolitik. 

I enlighet med regeringens beslut som fattades vid halvtidsöversynen och ramförhandlingarna tillsatte Statsrådets kansli den 18 juni en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp som ska undersöka olika alternativ för att öka finansieringen av forskning och utveckling på lång sikt.

Mer information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160998, och Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279