Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet utvärderar hur vaccinationerna ska riktas på regional nivå utgående från Institutet för hälsa och välfärds utlåtande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2021 14.53 | Publicerad på svenska 26.3.2021 kl. 16.05
Pressmeddelande 81/2021
Koronavirusrokotetta pullossa.

Social- och hälsovårdsministeriet har mottagit ett utlåtande av Institutet för hälsa och välfärd gällande hur distributionen av covid-19 vaccinationerna ska riktas på regional nivå. Institutet för hälsa och välfärds utlåtande baserar sig på de rekommendationer som den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR gav den 18 mars. Enligt rekommendationerna ska man vid distributionen av coronavacciner utöver befolkningsmängden också beakta epidemiläget i olika regioner.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att sätta sig in i Institutet för hälsa och välfärds utlåtande och den modell för riktandet av vaccinationerna som presenteras i utlåtandet.

Ministeriet utvärderar bland annat om den föreslagna verksamhetsmodellen förutsätter att vaccinationsförordningen ändras. Social- och hälsovårdsministeriet utvärderar också förslaget med tanke på jämlikheten och begär vid behov ett utlåtande i ärendet av diskrimineringsombudsmannen.

Social- och hälsovårdsministeriet strävar efter att göra utvärderingen så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]