Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen stärker rätten till undervisning och handledning inom yrkesutbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 14.01 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 15.15
Pressmeddelande
Opiskelija ja ohjaaja ammattioppilaitoksessa.

Regeringen ändrade förordningen om yrkesutbildning så att studerande framöver har starkare rätt att få minst 12 timmar undervisning och handledning för varje kompetenspoäng. Antalet timmar kan dock vid behov vara större eller mindre än detta beroende på den studerandes inlärningsfärdigheter och individuella val. Utgångspunkten för bedömningen är ändå alltid 12 timmars undervisning och handledning per kompetenspoäng. Tidigare har det inte funnits bestämmelser om ett motsvarande minimiantal timmar och således stärker den nya förordningen de studerandes rätt till högklassig undervisning.

Omfattningen av den undervisning och handledning som en enskild studerande behöver bedöms i samband med utarbetandet av den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK). PUK utarbetas vanligtvis av läraren eller studiehandledaren tillsammans med den studerande.

Enligt den gällande lagstiftningen har en studerande i yrkesutbildning rätt att i olika inlärningsmiljöer få sådan undervisning och handledning som gör det möjligt att uppfylla kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examens- eller utbildningsgrunderna. 

- Ett flexibelt minimiantal timmar hjälper till att säkerställa att alla studerande i yrkesutbildning i alla situationer har rätt till tillräcklig undervisning. En av yrkesutbildningens särskilda styrkor är flexibiliteten och identifierandet av kunnandet som den studerande redan har förvärvat i arbetslivet. Det är ändå viktigt att säkerställa att flexibiliteten inte ens i undantagsfall innebär att den studerande blir ensam i sina studier, säger undervisningsminister Jussi Saramo

Den föreslagna bestämmelsen förbättrar den studerandes rätt att få tillräcklig undervisning och handledning. Syftet med bestämmelsen är också att göra ställningen jämlik för unga som väljer gymnasieutbildning och för dem som väljer yrkesutbildning och å andra sidan för dem som studerar vid olika utbildningsanordnares läroanstalter.

Genom förordningen ändras inte yrkesutbildningens gällande kompetensbasering. Utbildningen fokuserar fortfarande på att skaffa det kunnande som saknas, och sist och slutligen är det kompetensen som avgör när man utexamineras – inte t.ex. den tid som använts för utbildningen.

Med hjälp av den personliga utvecklingsplanen för kunnandet säkerställs att varje studerande får tillräcklig undervisning och handledning utifrån de individuella utgångspunkterna. 

Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Mer information: regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn  02953 30238

Jussi Saramo Yrkesutbildning