Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen beviljade Kemi-Torneåregionen finansiering på 4,2 miljoner euro för att åtgärda den plötsliga strukturomvandlingen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.32
Pressmeddelande

Regeringen beviljade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten en nationell fullmakt på 4,2 miljoner euro för att hantera den plötsliga strukturomvandlingen i Kemi-Torneåregionen. Finansieringen är särskilt avsedd för små och medelstora företags investerings- och utvecklingsprojekt som skapar nya arbetsplatser i regionen.

Med finansieringen stöds Kemi-Torneåregionen så att de regionalekonomiska konsekvenserna av nedläggningen av Stora Ensos Veitsiluotobruk blir så små som möjligt. I regionen har det sedan april då beskedet om nedläggningen kom, pågått åtgärder till stöd för arbetstagare och näringar för att motverka akuta strukturomvandlingsproblem. 

Den totala finansieringen till Kemi-Torneåregionen blir klar den 29 juni när regeringen har för avsikt att besluta om regionutvecklingsanslaget. Redan i april beviljade arbets- och näringsministeriet Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland 2,3 miljoner euro för hanteringen av sysselsättningsläget i Kemi-Torneå.

– Kemi-Torneåregionen har under de senaste åren genomgått både negativa och positiva strukturomvandlingar. Målet med regeringens tilläggsfinansiering är att skapa ny företagsverksamhet och nya arbetsplatser i regionen. Stöd avsätts bland annat för att bidra till företagens förnyelse, innovationer och kompetens samt för att förbättra de digitala och tekniska färdigheterna, säger näringsminister Mika Lintilä

I mars anvisade regeringen Kemi-Torneåregionen sammanlagt 1,1 miljoner euro i samband med nedskärningen av Outokumpu Abp:s verksamhet. 

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Sirpa Hautala, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 3684
Marjukka Aarnio, industriråd, tfn 029 504 7150