Hoppa till innehåll
Media

Dialogserien ”Livet i Finland under undantagsperioden” inleds den 16 april

valtiovarainministeriö
Utgivningsdatum 15.4.2020 17.46
Pressmeddelande

Dialogerna under undantagsperioden ger medborgare och samfund möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter.

Diskussioner hålls under fyra olika dagar i april – maj på olika håll i Finland. Olika aktörer, såsom organisationer, kommuner företrädare för statlig förvaltning buds in. Målet är att engagera olika människogrupper i så stor omfattning som möjligt, även de vars röst i allmänhet inte blir hörd.

Målet är att erbjuda människorna en trygg plats för konstruktiv diskussion mitt i den osäkerhet som krisen orsakar, i ett besvärligt och föränderligt läge.

Utifrån dialogerna sammanställs ett omfattande sammandrag av situationen under undantagsperioden som publiceras varannan vecka. Sammandraget förmedlas även till de statliga och kommunala förvaltningsorganen som kan utnyttja det i sitt utvecklingsarbete.

Datum för dialogerna under undantagsperioden: 16.4., 28.4., 12.5. och 26.5.

Öppen inbjudan att ordna diskussioner och att diskutera publiceras på adressen https://www.eratauko.fi/tapahtumat/.

Där finns även anvisningar för ordnande av en diskussion och deltagningsanmälan. Lägesbilden som baserar sig på diskussionerna under respektive dag publiceras på samma plats inom en vecka. DialogiAkatemia, Erätauko-stiftelsen och Finansministeriet ansvarar för samordningen av dialogerna under undantagsperioder, sammanställandet av lägesbilden och förmedlingen av den till statsförvaltningen och kommunernas förvaltning samt för publiceringen av den för allas bruk.

Ytterligare information:

Dialogiakatemia, Janne Kareinen, Direktör, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, tfn 0456316516

Erätauko-stiftelsen, Laura Arikka, Verkställande direktör, laura.arikka(at)eratauko.fi, tfn 0445792686

Finansministeriet: Katju Holkeri, Finansråd, katju.holkeri(at)vm.fi, tfn 0407649880