Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelserna om Ålands finansiella ställning kompletteras

Finansministeriet
8.6.2017 14.14
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att regeringens proposition om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården kompletteras i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning. Regeringen överlämnade den kompletterande propositionen till riksdagen den 8 juni.

Syftet med propositionen är att säkerställa att vård- och landskapsreformen genomförs neutralt för Ålands del.

Ålands landskapsavdrag ska beräknas utgående från inkomstskattelagens bestämmelser om den skattskyldiges beskattningsbara inkomst i kommunalbeskattningen. Dessutom föreslås det att lagförslaget om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland stryks.

När de slutliga ekonomiska beräkningarna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen har färdigställts våren 2018 lämnar regeringen en proposition till riksdagen som bl.a. innehåller ett förslag till lag om temporär ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland under åren 2019-2021.

Regeringen anser att vårdreformen kan genomföras neutralt för skattegottgörelsens del på det sätt som Ålandsdelegationen föreslagit. Den uteblivna skattegottgörelsen kompenseras till Åland så att reformen är neutral med hänsyn till Ålands finansiella ställning.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.


Ytterligare information:

Petri Syrjänen, budgetråd, tfn 029 5530 065, petri.syrjanen(at)vm.fi