Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp understöder genomföringen av digikommunförsöket

Finansministeriet
26.8.2016 12.20
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en stödgrupp för utveckling, genomföring, uppföljning och utvärdering av digikommunförsöket. Gruppens mandatperiod varar till utgången av 2017.

Stödgruppen ska utveckla, stöda och se till att digikommunförsöket framskrider på rikstäckande plan, samt följa upp och stöda framskridningen med försök som genomförs av enskilda kommuner. Gruppen stöder också digitaliseringsutredningen inom kommunsektorn som genomförs i höst, liksom även analyseringen av resultaten och beredningen av fortsatta åtgärder.

Eftersom digikommunförsöket har ett samband med minskningen av den offentliga sektorns utgifter ska arbetsgruppen även uppskatta försökens sparpotential och kostnadsverkningar. Gruppen ska också se till att resultaten sprids till kommunerna.

Stödgruppen ska bland annat säkerställa att resultaten implementeras i reformeringen av lagstiftningen samt i reformer och spetsprojekt. Gruppen utvärderar även resultaten från och verkningarna av digikommunförsöket och rapporterar om dem. Digikommunförsöket genomförs i nära samarbete med andra försök och reformer som gäller kommunerna.

Anmälningarna pågår redan

Digikommunförsöket söker ivriga och fördomsfria kommuner som vill utveckla sina handlingssätt i en digital riktning med hjälp av nya slags metoder. Man kan delta antingen i egenskap av påverkar eller som experimenterare. Mera information om anmälningarna i pressmeddelandet 11.8. och på försökets webbplats (på finska).

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi
Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216