Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Brysselissä pyritään sopimaan pankkien vakavaraisuusdirektiivistä

Finansministeriet 27.4.2012 10.03
Tiedote 97/2012

EU:n valtiovarainministerit kokoontuvat keskiviikkona 2.5.2012 ylimääräiseen Ecofin-neuvoston istuntoon Brysseliin käsittelemään puheenjohtajamaa Tanskan ehdotusta uudesta luottolaitosdirektiivistä ja -asetuksesta, jolla pantaisiin täytäntöön pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyn kansainvälinen kokonaisuudistus. Tarkoituksena on sopia avoinna olevista kysymyksistä ja hyväksyä yhteinen lähestymistapa, jotta asiasta päästään neuvottelemaan Euroopan parlamentin kanssa.

Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on korottaa pankkien pääomavaatimuksia ja parantaa vakavaraisuuspääoman laatua sekä säätää pankeille sitova maksuvalmiusvaatimus.

Avoinna olevista kysymyksistä haastavin on vakavaraisuussääntelyn minimi-/maksimiluonne. Puheenjohtaja ehdottaa, että kansallisen joustavuuden lisäämiseksi vakavaraisuussääntelyyn lisätään uusi lisäpääomavaatimus, ns. järjestelmäriskipuskuri. Puskurin käyttöönotto ja sen taso olisivat kansallisessa harkinnassa, mutta yli kolmen prosentin suuruisen puskurin käyttöön olisi saatava komission suostumus.

Muut avoinna olevat kysymykset koskevat mm. vakavaraisuuspääoman määritelmää sekä vähimmäisomavaraisuusasteen raportointia ja julkistamista.

Suomi tukee puheenjohtajamaan tekemää kompromissiesitystä.

Kokouksessa puheenjohtaja ja komissio informoivat lisäksi G20 valtiovarainministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien kokouksesta Washingtonissa 20.4.2012 ja sitä seuranneesta IMF:n raha- ja valuuttakomitean (IMFC) kokouksesta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, p. 09 160 33064.

EU