Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Eurogruppen och Ekofinrådet sammanträder i Bryssel

Finansministeriet 27.1.2014 7.05
Pressmeddelande -

På Ekofinrådets agenda finns presentationen av arbetsprogrammet under Greklands ordförandeperiod samt en lägesöversikt över verkställandet av den gemensamma banktillsynsmekanismen (SSM). Eurogruppen kommer att se över mellanutvärderingarna av anpassningsprogrammen samt Spaniens bankstödsprogram. Finansminister Jutta Urpilainen representera Finland i eurogruppen. På återfärden från Bryssel kommer minister Urpilainen att delta i arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté SAMAKs årsmöte i Köpenhamn.

Vid eurogruppens möte på måndagen diskuteras ibruktagandet av euron i Lettland samt förberedelserna inför den fjärde mellanutvärderingen av Greklands anpassningsprogram. Eurogruppen diskuterar dessutom den 10 mellanutvärderingen av Portugals anpassningsprogram samt den sista mellanutvärderingen av Spaniens bankstödsprogram.

EU-ordförandelandet Grekland kommer att presentera sitt arbetsprogram, ”Europa: Vår gemensamma sak” åt Ekofinrådet vid mötet på tisdagen. När det gäller Ekofinrådets verksamhetsområde har Grekland som mål att under ordförandeperiodens gång återställa och förstärka förtroendet för ekonomi- och finansieringssystemet samt att främja åtgärder som behövs för att utöka tillväxten och sysselsättningen.

Målen med programmet ska uppnås genom fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen samt starkare koordinering av de nationella finanspolitikerna. Grekland betonar även den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension och fortsätter diskussionen om små och medelstora företags tillgång till finansiering. För beskattningens del har man som mål att främja bekämpningen av skattekringgående och skattebedrägerier. Ordförandelandet kommer också att främja förverkligandet av finanstransaktionsskatten genom närmare samarbete.

Det viktigaste projektet under ordförandeperioden utgörs för bankunionens del av trepartsförhandlingarna om den gemensamma krishanteringsmekanismen (SRM) mellan Europaparlamentet och kommissionen. De ska slutföras före april då parlamentet kommer att inleda sin valledighet. Förhandlingarna om fördraget om den gemensamma krishanteringsfonden (SRF) har inletts i januari. Avsikten är att man uppnår enighet om det samtidigt med förordningen om krishanteringsmekanismen.

Rådet får del av Europeiska centralbankens lägesöversikt över framskridningen med inrättandet av en gemensam banktillsynsmekanism vid centralbanken. Dessutom ska man diskutera verkställandet av stabilitets- och tillväxtpakten för Kroatiens del. Kroatien har överskridit de gränser för skuldsattheten och underskottet inom de offentliga finanserna som fastslagits i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Rådet har för avsikt att fatta ett beslut om ett alltför stort underskott i Kroatien och ge Kroatien en på kommissionens förslag baserad rekommendation om vilka åtgärder landet bör vidta på grund av läget.

Förfrågningar: Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818, och frågor som gäller bankunionen: Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530302.

Jutta Urpilainen
EU