Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Euroländerna kom överens om att förstärka brandväggen

Finansministeriet 30.3.2012 14.14
Pressmeddelande -

Euroländerna kom fredagen den 30 mars 2012 vid eurogruppens möte i Köpenhamn överens om principbeslutet att förstärka euroområdets brandvägg. Beslutet innebär att Finlands mål om att förstärka valutamekanismen förverkligas.

Den europeiska brandväggen måste förstärkas för att finanskrisen ska kunna kuvas. Beslutet förstärker den trovärdiga krishanteringskapaciteten, vilket ökar förtroendet. Det är dessutom nödvändigt för att utöka Internationella valutafondens resurser.

Den sammanlagda lånekapaciteten hos den tillfälliga (EFSF) och den permanenta (ESM) krishanteringsmekanismen höjs enligt principbeslutet tillfälligt till 700 miljarder euro. Finland betraktar kapaciteten som trovärdig och tillräcklig för att svara mot kraven om förstärkning av brandväggen som framförts från länder utanför EU. Beloppet består av lån som redan beviljats via EFSF samt av ESM:s lånekapacitet på 500 miljarder euro.

ESM är det primära krishanteringsverktyget genast efter att den tas i bruk den 1 juli 2012. Eftersom ESM:s kapacitet tas i bruk stegvist, kan EFSF utnyttjas ända tills den 1 juli 2013 så att ESM:s fulla kapacitet ska kunna förverkligas. ESM ska förses med kapital enligt en försnabbad tidtabell så att stödkapaciteten kan höjas till maximibeloppet om 500 miljarder euro på ett trovärdigt sätt.

En tillfällig höjning avden sammanlagda kapaciteten till 700 miljarder euro är enligt Finland acceptabel i syfte att säkra den fulla kapaciteten hos ESM så snabbt som möjligt. ESM är ett betydligt effektivare och mindre riskabelt verktyg än EFSF. Det viktigaste är att ESM har ställningen av borgenär med förmånsrätt. ESM har dessutom inte EFSF:s problem med borgensmän som utträtt, och berörs heller inte av osäkerheten med ränteändringar. ESM inkluderar även i princip möjligheten till skuldsanering, vilket i betydande mån ökar den privata sektorns ansvar.

Principbeslutet ger ett gott utgångsläge för EU-länderna utanför euroområdet och speciellt länderna utanför Europa att delta i utökningen av Internationella valutafonden IMF:s kapacitet. Euroländerna har redan i december 2011 förbundit sig till att förstärka IMF:s krishanteringskapacitet med 150 miljarder euro.

En trovärdig brandvägg har varit förutsättningen för att IMF ska delta med ännu större volym i krishanteringen inom euroområdet. Därför tar man inom brandväggen i beaktande förutom den totala kapaciteten på 700 miljarder euro även det finansieringsstöd som betalats ur Greklands första låneprogram (53 miljarder euro) samt den finansiering som beviljats ur EU:s finansiella stabiliseringsmekanism EFSF (49 miljarder euro). Den sammanlagda brandväggen uppgår således till dryga 800 miljarder euro då man inkluderar gamla, redan beviljade lån och EU:s gemensamma instrument.

Regeringspropositionen som gäller verkställandet av ESM-avtalet överlämnas till riksdagen inom de närmaste veckorna. I Finland kommer riksdagen även i fortsättningen att besluta om användningen av EFSF. Aktiveringen av EFSF:s kapacitet förutsätter alltid enhällighet bland medlemsländerna i euroområdet. Dessutom kommer man även i fortsättningen att kräva garantier för finansieringsstöd åt euroländerna ur EFSF.

Grundprincipen i Finlands regeringsprogram förstärks tack vare beslutet. Regeringsprogrammet skärpte Finlands hållning till stödprogrammen inom euroområdet ochbegränsade riskerna för finska staten.

Ytterligare information: finansrådet Pekka Morén, tfn 358 40 761 9387, specialmedarbetare Matti Hirvola, tfn 358 400 764 518

 

EU