Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder EU-kommissionens förslag om stöd till två konsumentorganisationer

Finansministeriet
25.8.2016 13.45
Pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår ett tidsbundet ekonomiskt stöd för Finance Watch och Better Finance -organisationerna som driver konsumenternas intressen. Målet med den föreslagna förordningen är att öka konsumenternas deltagande i beslutsfattandet inom unionen. Regeringen understöder förslaget.

EU-kommissionen utfärdade den 15 juni ett förslag till en förordning om ett tidsbundet finansieringsprogram för åren 2017–2020. Det maximala stödbeloppet kan uppgå till högst sex miljoner euro. Stödmottagarna har räknats upp i förordningen. De utgörs av icke vinstdrivna organisationer som är oavhängiga från staten, branscher, handel och affärsverksamhet.

Organisationerna ska driva konsumenternas och andra användare av finansiella tjänsters intressen i EU.  Stödmottagarna ska årligen tillställa kommissionen ett förslag för godkännande, där man beskriver de planerade åtgärderna för det följande året inom forskningen, ökandet av medvetenheten och förstärkningen av interaktionen.

Organisationerna representerar även finländska användare av finansiella tjänster

Better Finance -organisationen har en direkt finländsk medlemsorganisation, Aktiespararnas Centralförbund. Finance Watch -organisationens medlemsorganisationers fackorgan inkluderar finländska parter såsom Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, Kunta-asunnot Oy, Maan ystävät ry, Solidaarisuus, Työväen Sivistysliitto samt arbetsmarknadsorganisationerna Akava, FFC och Fackföreningen Pro.

Finance Watch och Better Finance representerar konsumenterna under beredningen av EU-lagstiftning, vilket betyder att även finländarna har nytta av intressebevakningen.

Regeringen översände den 25 augusti en U-skrivelse om förordningsförslaget till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU:s lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

U-skrivelsen och andra beslutshandlingar (statsrådets webbplats)

EU-kommissionens förordningsförslag (15.6.)

Ytterligare information:

Paula Kirppu, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi

Finansmarknaderna