Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
I förvaltningsstadgan för kommuner och välfärdsområden föreslås bestämmelser med tanke på undantagsförhållanden

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2022 15.18 | Publicerad på svenska 15.8.2022 kl. 16.21
Pressmeddelande
På remiss.

Finansministeriet begär utlåtanden om en regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och lagen om välfärdsområden. Enligt propositionen ska en kommun eller ett välfärdsområde i sin förvaltningsstadga ta in bestämmelser med tanke på störningar och undantagsförhållanden. Utlåtanden kan lämnas fram till den 26 september 2022.

Enligt propositionen ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser

  • om ordnandet av förvaltningen och verksamheten,
  • besluts- och förvaltningsförfarandet och
  • fullmäktiges verksamhet under undantagsförhållanden samt vid störningar under normala förhållanden.

Förslaget lämnar det närmare innehållet i bestämmelserna till fullmäktiges eget övervägande. Förutom kommuner och välfärdsområden gäller förslaget samkommuner och välfärdssammanslutningar.

Syftet med propositionen är att förbättra kommunernas och välfärdsområdenas beredskap för undantagsförhållanden enligt beredskapslagen och störningar som är lindrigare än undantagsförhållanden. Syftet med de bestämmelser som ska tas in i förvaltningsstadgan är att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för kommunernas och välfärdsområdenas förvaltning och beslutsfattande även under exceptionella förhållanden.

Remisstiden är sex veckor

Utlåtandena ska lämnas via tjänsten utlåtande.fi. Remisstiden går ut den 26 september 2022, och avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i slutet av höstsessionen. De föreslagna ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt i början av 2023. Förvaltningsstadgan ska vara förenlig med lagändringarna före utgången av juni 2023.

Ytterligare information:
Marja Liukko, specialsakkunnig, tfn 02955 30566, marja.liukko(a)gov.fi
Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 02955 30445, mervi.kuittinen(a)gov.fi
Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30504, ville.koponen(a)gov.fi