Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Informationsinnehållen i de ekonomiska uppgifter och de tekniska beskrivningar som kommuner och samkommuner samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar rapporterar sänds på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2022 14.13 | Publicerad på svenska 18.3.2022 kl. 15.35
Pressmeddelande

Finansministeriet har publicerat två separata begäran om utlåtanden som gäller kommuners och samkommuners samt välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars rapporter om informationsinnehållet i och de tekniska beskrivningarna av ekonomiska uppgifter. De frågor som tas upp i begäran om utlåtande gäller räkenskapsperioden 2023.

I den begäran om utlåtande som gäller kommuner och samkommuner ber finansministeriet om utlåtanden om ändringsförslagen i fråga om vilka ekonomiska uppgifter kommuner och samkommuner ska lämna till Statskontoret. Dessutom begärs utlåtanden om de föreslagna ändringarna till de tekniska beskrivningarna. 

För välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars del ber finansministeriet om utlåtanden om lämnande av uppgifter som gäller välfärdsområdens ekonomi. Dessutom begärs utlåtanden om det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som ska tillämpas vid utlämning av välfärdsområdens ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023. Denna information behövs för finansministeriets förordning.   

Finansministeriet önskar utlåtanden i synnerhet av informationsproducenter, tekniska genomförare av rapporteringssystem och leverantörer av ekonomiförvaltningstjänster. Samtliga utlåtanden bör lämnas in senast onsdagen den 27 april 2022.

Kommuner och samkommuner samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar ska lämna in skilt föreskrivna ekonomiska uppgifter i en enhetlig och jämförbar form till  Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiuppgiftssystem (nuvarande  Kommunalekonomis informationstjänst) som förvaltas av Statskontoret. De rapporterade uppgifterna finns fritt tillgängliga för alla i Granskaförvaltningen.fi-tjänsten.

Mer information:

Informationsinnehållet:
Hanna Talka, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30143, hanna-mari.talka(at)gov.fi 
Linnea Mäkinen, finansexpert tfn 02955 30337, linnea.makinen(at)gov.fi

Tekniska beskrivningar:
Atte Virtanen, ekonomiuppgiftsarkitekt, tfn 0295 50 2034, atte.virtanen(at)valtiokonttori.fi