Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Berätta hur vi kan utveckla Kommuninformationslotsen

Finansministeriet
20.3.2018 8.21
Nyhet

Kommuninformationslotsen är en tjänst som hjälper kommunerna och samkommunerna att förbereda sig på reformen av kommunernas ekonomirapportering. Tjänsten ska utvecklas utifrån användarnas kommentarer under våren 2018.

Finansministeriets Kommuninformationsprogram syftar till att utveckla kommunernas ekonomirapportering samt produktionen av och tillgången till uppgifter som beskriver kommunernas ekonomiförvaltning. Kommuninformationslotsen, som inrättades år 2017, är programmets huvudsakliga informationskanal.  

För att tjänsten på bästa möjliga sätt ska kunna betjäna användarna – dvs. kommunerna – vill vi veta vad ni tycker om tjänsten och hur den skulle kunna förbättras. Denna enkät ger oss möjlighet att utveckla tjänsten tillsammans med användarna. 

Informationen som finns i tjänsten riktar sig främst till kommunernas ekonomiförvaltning och ledning, men avsikten är att utveckla tjänsten så att den beaktar även andra användargrupper inom kommunfältet. Målet är att användarna via Kommuninformationslotsen snabbt och enkelt hittar den information de behöver. På detta sätt hjälper tjänsten kommunerna att förbereda sig på reformen och att vid rätt tidpunkt genomföra de åtgärder som reformen förutsätter. 

Enkäten genomförs som en del av Finansministeriets Kommuninformationsprogram. Kommunförbundet deltar i beredningen av programmet. 

Enkäten om Kommuninformationslotsen (på finska)

Kommuninformationslotsen

Det tar cirka 5 minuter att svara på enkäten.

Ytterligare information:

Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 029 5530 040 denis.galkin(at)vm.fi