Statsrådet och ministerierna Media

Mikko Spolander fortsätter som avdelningschef för ekonomiska avdelningen

Finansministeriet 16.1.2020 13.31
Pressmeddelande
Mikko Spolander.

Statsrådet har utnämnt ekonomie licentiat Mikko Spolander till tjänsten som avdelningschef för ekonomiska avdelningen vid ministeriet. Spolander har innehaft samma befattning sedan 2016.

”Jag är glad att jag kan fortsätta mitt arbete i toppteamet på ekonomiska avdelningen. Uppdraget som avdelningschef är en utsiktsplats över ekonomin och den ekonomiska politiken. Och på dagordningen för den ekonomiska politiken finns stora frågor: Hur stöder man sysselsättningen, produktiviteten och välfärdstillväxt i en åldrande ekonomi? Hur stabiliserar man finansieringen av de offentliga finanserna på en hållbar grund? Hur stöder man innovationer och spridningen av dem i ekonomin? Hur söker man lösningar på klimatförändringens konsekvenser? I alla dessa frågor behövs ett övergripande ekonomiskt perspektiv, en analys och prognoser om de ekonomiska drivkrafterna, relationerna mellan dem och utvecklingen i framtiden. Vi publicerar nästa prognos i april och samtidigt färdigställs också en separat rapport om de offentliga finansernas hållbarhet ", berättar Spolander.

Spolander har varit avdelningschef för ekonomiska avdelningen sedan 2016. Före det arbetade Spolander som chef för stabilitetsenheten och som finansråd vid ekonomiska avdelningen. Spolander har också arbetat som ekonomist vid Finlands Bank och Europeiska centralbanken.

Ekonomiska avdelningen är en sakkunnigorganisation vars viktigaste uppgift är att bereda regeringens ekonomiska politik. Avdelningen följer upp, analyserar och prognostiserar den ekonomiska utvecklingen och publicerar regelbundet översikter som beskriver den. Ekonomiska avdelningen bedömer finanspolitikens konsekvenser ur ett övergripande ekonomiskt perspektiv och lyfter fram den samhällsekonomiska aspekten i samband med beslutsfattandet. Avdelningen deltar även i beredningen av EU:s ekonomiska politik. Avdelningen koordinerar dessutom ärenden som gäller statens kreditvärdighet tillsammans med Statskontoret.

Spolander utnämndes till tjänsten från början av maj för en tid av fem år.

Pressmeddelande: Tjänsten som avdelningschef för ekonomiska avdelningen söktes av 4 personer (4.10.2019)

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi
Mikko Spolander, överdirektör, tfn 0295 530 006, mikko.spolander(at)vm.fi

Ekonomiska utsikter Ministeriet