Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinens regiontillställning i Kuopio den 29 augusti direktsänds

Finansministeriet
26.8.2016 12.38
Pressmeddelande

Finansministeriet ordnar regionala tillställningar om landskapsreformen i olika delar av landet under augusti-oktober. Mötet i Kuopio den 29 augusti direktsänds klo 11-13.

En videoinspelning kan också ses senare. Inspelningen finns på samma adress som direktsändningen. Direktsändningen: www.mediaserver.fi/live/vm

Diskussionen har varit livlig vid regiontillställningarna och deltagningsaktiviteten har varit berömlig. Förhållandet mellan landskapen och kommunerna, ordnandet av räddningsväsendet inom fem områden samt den statliga styrningen av landskapen har väckt diskussion. Den regionala beredningens roll och behovet av omfattande samarbete har också betonats.  

Möten ordnas i alla kommande nya landskap, sammanlagt 18 stycken. Mötena är avsedda för aktörer inom landskapen. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och förändringsledare Pauli Harju deltar i mötena.

Kommande regionala tillställningar

29.8. Kuopio
2.9.   Kotka och Villmanstrand
5.9.   Joensuu
6.9.   Åbo
9.9.   Tammerfors
12.9. Jyväskylä
13.9. Vasa och Seinäjoki
19.9. Karleby och Uleåborg
27.9. Nyland
3.10. Kajana

De nya demokratibaserade branschövergripande landskapen inleder i och med landskapsreformen sin verksamhet den 1 januari 2019. Reformen går ut på att koncentrera en del av de nuvarande landskapstäckande eller kommungränsöverskridande uppgifterna till en ansvarig part. Det viktigaste innehållet i reformen är att NTM-centralernas, TE-byråernas, landskapsförbundens och räddningsväsendets uppgifter samt vissa kommunala uppgifter överförs till landskapen, och att statens regionförvaltningsverk förnyas. 

Landskapsreformen medför betydande ändringar i regionförvaltningens verksamhet, och innehållet i lagförslagen och framskridningen med reformen inom landskapen diskuteras vid mötena.

Representanter för kommunerna i regionen, landskapsförbunden och det regionala räddningsväsendet, NTM-centralerna, TE-byråerna och regionförvaltningsverken bjuds in till mötena. En representant för regionala organisationer som deltar i samarbetsgruppernas verksamhet inom landskapet, bjuds också in. Tillställningen är öppen även för andra intresserade, men förhandsanmälan krävs en vecka innan tillställningen via länken på alueuudistus.fi-sidan.

Landskapsreformens presentationsmaterial (det svenskspråkiga presentationsmaterialet har getts ut 7.9.)

De preliminära utkasten till regeringspropositionen om landskapsreformen publicerades i juni 2016 (Statsrådets pressmeddelande). Lagutkasten skickas på remiss i slutet av augusti.

Ytterligare information:

Päivi Laajala, avdelningschef, överdirektör tfn 02955 30026, paivi.laajala(at)vm.fi

Teemu Eriksson, finansråd, tfn 040 569 5314, teemu.eriksson(at)vm.fi

                                           

                                           

                                           

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit