Hoppa till innehåll
Media

Programmet Unga jurister startskottet för en tjänstemannakarriär vid finansministeriet

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2019 8.37
Pressmeddelande
Anni Salo och Sara Saarela.

Finansministeriet har inlett programmet Unga jurister, vars avsikt är att utgöra startskottet för en juristkarriär vid finansministeriet. Programmet svarar mot pensionsutmaningen som kommer att tillta under kommande år, emedan pensionsavgångarna är den största enskilda orsaken till att tjänstekåren omsätts vid ministeriet.

Finansministeriet tar in 10 assisterande jurister under september-oktober. Målet med programmet Unga jurister är att introducera nya jurister till juristuppdrag inom statsrådet. Programmet varar i ett år och juristerna får möjlighet att arbeta med mångsidiga juridiska frågor. Assisterande jurister har rekryterats såväl till ekonomiska som till förvaltningspolitiska avdelningar: uppgifterna inkluderar till exempel internationella uppdrag och lagberedning på finansmarknadsavdelningen och skatteavdelningen, budgetrelaterade uppdrag vid budgetavdelningen, beredning av en ny vårdreform vid kommun- och regionförvaltningsavdelningen samt tjänstemannarättsliga uppgifter och uppgifter som har ett samband med ägarstyrningen vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen.

”Den arbetsföra befolkningen åldras och minskar i Finland snabbare än i övriga Europa. Då de stora årskullarna går i pension om några år kommer åldrandet av tjänstekåren att synas även hos oss vid finansministeriet”, konstaterar finansministeriets statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki.

Förlusten av kompetenskapitalet måste åtgärdas genom att kompetens överförs vidare med hjälp av lärande i arbetet.
”Ministeriets personal omsätts framför allt till följd av pensionsavgångar. Juris magister är den vanligaste examensbenämningen bland tjänstemän vid finansministeriet. Vi har därför ett stort behov av att få kompetenta och motiverade tjänstemän i vår tjänst även i framtiden”, fortsätter Hetemäki.

Betydelsefullt sakkunnigarbete med utsikt över samhället intresserar

Finansministeriet har ca 360 anställda. Största delen av personalen arbetar med olika slags sakkunniguppgifter. Målet är att samla ihop de bästa experter som har viljan att utvecklas, förmågan att skapa nytt samt ambitionen att lyckas med framtida utmaningar. Det stora antalet sökanden och deras höga nivå berättar att betydelsefullt sakkunnigarbete med utsikt över samhället intresserar människor.

Assisterande juristerna Anni Salo från budgetavdelningen och Sara Saarela från avdelningen för utveckling av statsförvaltningen sökte sig till Unga jurister -programmet eftersom de ville sätta sig in i lagberedningsarbete, bekanta sig med ministerievärlden och arbeta med krävande och intressanta arbetsuppgifter.

”Jag upplever att jag får arbeta med betydelsefulla uppgifter vidfinansministeriet. Mina egna arbetsuppgifter har ett samband med mångsidiga juridiska uppdrag i anslutning till finanspolitisk beredning. Finansministeriet verkar vara fullsatt med gedigna proffs. Jag tror att jag under det kommande året kommer att lära mig massor och utveckla mitt kunnande i detta kompetenta arbetssamfund”, berättar Salo.

”Mina arbetsuppgifter har ett samband med lagstiftningsprojekt som gäller utvecklandet av statens gemensamma koncerntjänster. Det första intrycket har varit väldigt positivt. Människorna är entusiastiska och jag har känt mig varmt välkomnad”, konstaterar Saarela.

Ytterligare information:

Selena Savo, personalchef, tfn 02955 30253, selena.savo(at)vm.fi
Suvi Neuvonen, personalsakkunnig, tfn 02955 30176, suvi.neuvonen(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare