Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som avdelningschef vid finansministeriet söktes av 26 personer

Finansministeriet
24.2.2017 9.52
Nyhet

Ansökningstiden för tjänsten som avdelningschef för finansministeriets kommun- och regionför-valtningsavdelning löpte ut den 23 februari 2017 kl. 16.15. Sammanlagt 26 personer lämnade in en ansökan inom den utsatta tiden.

Sökandena:  Goebel Roman, Hakola-Uusitalo Tuulia, Hussein Ibrahim, Härkönen Petri, Joensivu Hannu, Kivi Nina, Lybeck Toomas, Lönnqvist Max, Matikainen Tanja, Moisio Antti, Niemelä Riku, Noronen Marko, Nurminen Päivi, Oivo Tuija, Pilpola Olli, Pitkäniemi Jani, Rehn Ira, Savolainen Emilia Hanna-Maria, Sundqvist Ola, Toiviainen Hanna, Valli-Lintu Auli, Valtonen Mika, Varis Keijo samt Viitasola Jukka.

Två sökande ville inte ha sina namn publicerade.

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformerna ökar på ett avsevärt sätt kommun- och regionförvaltningsavdelningens planeringsansvar när det gäller landskapens ekonomi och förvaltning och samarbetet mellan staten och landskapen.

Ytterligare information:

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör Helena Tarkka, tfn 02955 30141