Statsrådet och ministerierna Media

Beslutsförslaget till finanspolitiska ministerutskottet klart

Finansministeriet 25.11.2019 16.00
Pressmeddelande

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter höll sitt fjärde möte den 21 november 2019. Mötet fokuserade på det beslutsförslag som finansministeriet och försvarsministeriet tillsammans berett för finanspolitiska ministerutskottet. Vid mötet behandlades också lägesöversikten över projektet.

Vid sitt möte godkände styrgruppen enhälligt det beslutsförslag som finansministeriet och försvarsministeriet berett för statsrådets finanspolitiska ministerutskott. Avsikten är att beslutsförslaget ska behandlas i finanspolitiska ministerutskottet den 3 december 2019.

För styrgruppen presenterades också en lägesöversikt över projektet. Projektet har framskridit enligt planerna och tidtabellerna har hållit. En regeringsproposition har börjat skissas upp, en samarbetsdelegation har inlett sin verksamhet och en plan för att göra personalen delaktig har blivit färdig.

Styrgruppen har sitt följande möte den 19 december 2019.

Ytterligare information:

Finansministeriet:

Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(a)vm.fi
Lasse Koponen, projektledare, tfn 0295 530 539, lasse.koponen(a)vm.fi

Försvarsministeriet:

Vesa Halinen, avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 451, vesa.halinen(a)defmin.fi

Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster och en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle. Försvarsförvaltningens fastighetssystem ska utvecklas så att det bättre än tidigare tillgodoser försvarsförvaltningens behov. Försvarsfastigheters förpliktelser ska anges i lag och målet är att man samtidigt ska kunna bromsa ökningen av lokalitetskostnaderna. Inrättandet av Försvarsfastigheter förutsätter noggrann beredning och vid ändringsarbetet beaktas principerna för en god arbetsgivare.

Förvaltningspolitiken