Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuner med skärgårdsdel föreslås få 10 miljoner i ersättning för skärgårdsförhållanden

Finansministeriet
16.9.2016 9.57
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att en definition om kommuner med skärgårdsdel skulle fogas till lagen om statsandel för kommunal basservice och att kommuner med skärgårdsdel kompenseras för kostander som föranleds av skärgårdsförhållanden.

Enligt den nya definitionen finns det 40 kommuner med skärgårdsdel. Det sammanlagda beloppet av ersättningen som betalas åt kommuner med skärgårdsdel på grund av skärgårdsförhållanden är 10 miljoner euro.

De kalkylmässiga kostnader som fastställs för kommuner med skärgårdsdel på grund av skärgårdsförhållanden beräknas genom att grundpriset per invånare i en kommun med skärgårdsdel multipliceras med invånartalet i kommunen och andelen invånare som bor i skärgården.

Statsrådet utfärdade i december i fjol en förordning där skärgårdskommunerna (8 st.) och kommunerna med skärgårdsandel (40 st.) räknas upp. Förordningen är i kraft till utgången av 2016. Behovet av att utveckla skärgårdstilläggssystemet konstaterades samtidigt.

Ytterligare information:

Sami Miettinen, specialmedarbetare, tfn 02955 30057

Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(at)vm.fi

Marja Isomäki, lagstiftningsråd, tfn 02955 30414, marja.isomaki(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken