Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Skattefrågor aktuella vid Ekofinrådet i maj

Finansministeriet 5.5.2014 11.30
Pressmeddelande -

Europeiska unionens finansministrar samlas till möte för Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Bryssel den 6 maj. Euroländernas finansministrar håller ett möte för eurogruppen dagen innan, den 5 maj. Finland företräds vid mötena av finansminister Jutta Urpilainen.

Eurogruppen tar emot lägesöversikter över anpassningsprogrammen för Portugal och Grekland. Portugals anpassningsprogram upphör i mitten av maj och trojkan (Europeiska kommissionen, Internationella valutafonden IMF och Europeiska centralbanken) arbetar för närvarande med den sista mellanutvärderingen av programmet. I fråga om Grekland diskuterar eurogruppen landets nationella tillväxtstrategi som syftar till att förbättra landets konkurrenskraft.

Eurogruppen fortsätter den tidigare inledda diskussionen om det direkta kapitaliseringsinstrumentet för den europeiska stabilitetsmekanismen. Ministrarna får också lägesöversikter över bankunionens gemensamma tillsynsmekanism (SSM) och den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (SRM).

Aktuella frågor är också Frankrikes nya regerings politiska riktlinjer, Tysklands och Österrikes preliminära budgetplaner och det ekonomiska läget i euroområdet.

Direktivet om moderbolag och dotterbolag samt finanstransaktionsskatt under behandling vid rådet

Ekofinrådet sökerpolitiskt samförstånd om ändring av direktivet om moderbolag och dotterbolag. Syftet med direktivet är att undvika så kallad kedjebeskattning, det vill säga dubbelbeskattning när dotterbolag betalar utdelning och vinstmedel till sina moderbolag. Direktivet ska ändras för att förhindra ogrundade skatteförmåner, till exempel att helt och hållet bli obeskattat. Rådets ordförande har utarbetat ett förslag till ändring av direktivet. Arbetsgrupperna har redan i huvudsak nått samförstånd om förslaget och Finland stöder det.

Rådet får också en lägesöversikt över förslaget till direktiv om finanstransaktionsskatt (FTT) och dess behandlingsprocess under Greklands ordförandeskap.

I mars offentliggjorde Europeiska kommissionen fördjupade analyser av makroekonomiska obalanser i medlemsländerna. Nu ska Ekofinrådet godkänna slutsatserna av analyserna. I slutsatserna betonas behovet av att verkställa förfaranden vid makroekonomiska obalanser och det konstateras att obalanserna har varit en av orsakerna till eurokrisen. I slutsatserna framhävs också behovet av korrigerande åtgärder och förbindelse till strukturella förändringar i länder med makroekonomisk obalans. Finland kan godkänna slutsatserna.

Rådet diskuterar även resultatet av de möten för G20-länderna, Världsbanken och IMF som hölls i april.

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

 

Jutta Urpilainen
EU