Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Stöd åt kommunerna för utvecklandet av e-möten och beslutsfattandet

Finansministeriet
6.2.2019 14.40 | Publicerad på svenska 6.2.2019 kl. 14.57
Pressmeddelande

FM:s nya guide klargör vad digitaliseringen av beslutsfattandet betyder. Guiden hjälper dessutom kommunerna att ta i bruk datasäkra digitala mötesförfaranden.

Finansministeriet har sammanställt en guide för kommunerna om e-möten och ibruktagandet av ett elektroniskt system för beslutsfattandet. Arbetets multilokalitet och digitaliseringen utmanar kommunerna till att ta i bruk digitala verktyg som underlättar distansarbete, e-möten och digitalt beslutsfattande. Syftet med guiden är att precisera vad digitaliseringen av det kommunala beslutsfattandet betyder, vad lagstiftningen kräver och vilka saker som bör tas i beaktande ur informationsförvaltningsperspektiv så att e-mötena ska vara datasäkra.

I guiden presenteras exempel på och erfarenheter av nya handlingssätt i S:t Michel och i Pargas, där de nya mötesförfarandena redan tagits i bruk.

Kommunallagen som tillämpats från och med ingången av 2017 sporrar kommunerna till att tillämpa och utveckla det kommunala beslutsfattandet. Lagen gjorde det möjligt för kommunerna att tillämpa bland annat digitala beslutsförfaringar, vilket i praktiken betyder tid- och platsoberoende beslutsfattande i ett slutet informationssystem innan de beslutande organen har sina egentliga möten.

Guiden har publicerats i anslutning till finansministeriets digikommunförsök (2016-2019) som går ut på att utveckla kommunernas e-tjänster med hjälp av försökskulturmetoder. Andra utredningar och verktyg som utnyttjats i digikommunförsöket finns på: digitaalinenkunta.fi/sv

Guiden ska skickats till kommunerna.

Guide för kommunernas elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, specialsakkunnig, tfn 02955 30122, fornamn.efternamn(@)vm.fi

Finansministeriet Kommunärenden