Hoppa till innehåll
Media

Från öppning av information till utvärdering av verkningar

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2015 13.05
Nyhet

Finland hör till täten när det gäller öppnandet av offentlig information. Den befintliga informationen räcker emellertid i dagsläget inte till för att utvärdera de reella förverkligade samhällsekonomiska effekterna på ett täckande sätt. Utvärderingen kräver utveckling av uppföljningsmodeller och mätarverk, och därefter systematisk informationsinsamling för efterhandsmätning av verkningarna.

Finland har som mål att öppna alla betydande datalager inom den offentliga förvaltningen före 2020 så att de data som kan öppnas skulle finnas tillgängligt och användbart i maskinellt läsbar form, utan avgift och enligt tydliga användningsvillkor.

Forskningen som fördjupar sig i de samhällsekonomiska aspekterna med utnyttjande av datalager är fortfarande tämligen begränsad, och det finns knappt någon forskningsinformation vare sig på organisations- eller på samhällsekonomisk nivå om de ekonomiska verkningsmekanismerna i fråga om utnyttjandet av data. Även om man i flera rapporter försökt göra preliminära utvärderingar om de ekonomiska verkningarna av öppen data, håller efterhandsforskningen som baserar sig på faktiska effekter först på att inledas.

Verkningarna av öppen data – förhandsutredningen stakar ut riktlinjer för utvecklandet av utvärderingen om verkningarna av öppen data

De potentiella nyttorna med öppnandet av offentliga datalager är betydande. I förhandsutredningsrapporten Verkningarna av öppen data presenteras preliminära riktlinjer för utvecklandet av utvärderingen om verkningarna med öppen data, med fokus inställt framför allt på ekonomiska mätare.

Rapporten innehåller en översikt om det aktuella läget med utvärderingen av verkningarna av öppen data, de metoder och mätare som kan utnyttjas vid undersökningen av de samhällsekonomiska verkningarna, hurdant material som redan insamlas och hurdan tilläggsinformation som fortfarande saknas. Rapporten fokuserar på mätbara ekonomiska verkningar, men andra samhälleliga konsekvenser behandlas också i korthet.

Uppgifterna som framförs i rapporten erbjuder ett underlag för det detaljerade utvecklandet av uppföljningsmodeller och mätare. Finland har möjlighet att placera sig bland de allra mest avancerade länderna inom forskning som gäller verkningarna av öppen data och utnyttjandet av datalager i största allmänhet.

Verkningarna av öppen data – förhandsundersökningen (på finska)
Opendata.fi
Programmet för öppen information

Ytterligare information:

Heli Koski, forskningschef, Näringslivets forskningsinstitut, tfn 0960 990 240, [email protected]
Anne Kauhanen-Simanainen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 029 553 0043, [email protected]
Margit Suurhasko, programchef, finansministeriet, tfn 02955 30404, [email protected]

Avoimen tiedon ohjelma Offentliga förvaltningens ICT