Hoppa till innehåll
Media

Tiedon avaamisesta sen vaikuttavuuden arviointiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2015 13.05
Uutinen

Suomi on julkisen tiedon avaamisen kärkimaiden joukossa. Avaamisesta seuranneita toteutuneita yhteiskunnallis-taloudellisia vaikutuksia ei tällä hetkellä kuitenkaan pystytä kattavasti arvioimaan olemassa olevan tiedon valossa. Arviointiin tarvitaan seurantamallin ja mittariston kehittämistä ja tämän jälkeen systemaattista tiedonkeruuta vaikutusten jälkikäteiseen mittaamiseen.

Suomessa on tavoitteena avata kaikki merkittävät julkishallinnon hallinnoimat tietovarannot vuoteen 2020 mennessä siten, että avattavissa olevat tiedot ovat saatavissa ja käytettävissä koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyttöehdoin.

Tietovarantojen hyödyntämisen yhteiskunnallis-taloudellisiin kysymyksiin pureutuva tutkimus on vielä varsin vähäistä ja datan hyödyntämiseen liittyvistä taloudellisista vaikutusmekanismeista ei ole organisaatiotasolla eikä kansantalouden tasolla juurikaan tutkimustietoa. Vaikka useissa raporteissa avoimen datan taloudellisia vaikutuksia on pyritty arvioimaan ennakollisesti, on jälkikäteinen toteutuneisiin vaikutuksiin perustuva tutkimus vasta aluillaan.

Esitutkimus antaa suuntaviivoja avoimen datan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen

Julkisten tietojen avaamisen potentiaaliset hyödyt on ennakollisissa arvioinneissa arvioitu mittaviksi. Avoimen tiedon vaikuttavuus – esitutkimusraportissa esitetään alustavia suuntaviivoja avoimen datan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen, erityisesti taloudellisten vaikuttavuusmittarien osalta.

Raportissa esitetään katsaus siitä, mitä avoimen datan vaikuttavuudesta tällä hetkellä tiedetään, mitä menetelmiä ja mittareita voidaan tietovarantojen hyödyntämisen yhteiskunnallis-taloudellisen vaikuttavuuden tutkimisessa käyttää, ja minkälaista hyödynnettävissä olevaa aineistoa jo kerätään sekä minkälaista lisäaineistoa tarvitaan. Raportin painopiste on mitattavissa, taloudellisissa vaikutuksissa, mutta myös muita yhteiskunnallisia vaikutuksia käsitellään lyhyesti.

Raportissa esitetyt tiedot tarjoavat pohjan seurantamallin ja mittariston yksityiskohtaiselle kehitystyölle. Suomen on mahdollista nousta edistyksellisimpien maiden joukkoon avoimen datan ja laajemmin tietovarantojen hyödyntämisen vaikuttavuuden tutkimuksessa.  

Avoimen tiedon vaikuttavuus – esitutkimus
Avoindata.fi
Avoimen tiedon ohjelma

Lisätiedot:

Heli Koski, tutkimuspäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 0960990 240, [email protected]
Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö p.029 5530043, anne.kauhanen-sim[email protected]
Margit Suurhasko, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö, p. 02955 30404, [email protected]

Avoimen tiedon ohjelma Julkisen hallinnon ICT