Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tillställningen för vägvisare, #Suunnannäyttäjät, sammanförde förvaltnings- och tjänsteutvecklare för en behandling av regeringsprogrammets teman

Finansministeriet
10.9.2019 10.04
Nyhet
En bild av Sunnannäyttäjät-tillställningen.

Tillställningen för vägvisare som finansministeriet ordnat tillsammans med olika ministerier sammanförde förra veckan hundratals människor för att dryfta digital- och informationspolitiska teman i det nya regeringsprogrammet. Syftet var att finna nya konkreta slags sätt att samarbeta och metoder för utveckling av samhället.

Under evenemanget frångick deltagarna sitt silotänk och behandlade tillsammans regeringsprogrammets elva digital- och informationspolitiska teman med människocentrerade digitalglasögon. De teman i regeringsprogrammet som bearbetades var bl.a. den digitaliserade rätten att delta, det etiska utnyttjandet av AI samt medborgarbaserad offentlig förvaltning på 2020-talet. I behandlingen av temana deltog experter från många olika samhällssektorer.

”Regeringen har lovat medborgarna att den politiska kulturen och beslutsfattandet ska moderniseras. Löftet om en ny slags interaktion infrias på så vis att vi allt mer bereder ärenden förvaltningsövergripande och utvecklar sätt att låta en allt större skara integreras i moderniseringen av samhället. En ny slags interaktion innebär alltså att människorna i större utsträckning deltar i statsförvaltningens och kommunernas verksamhet och att nya interaktionsmetoder söks och prövas”, konstaterade kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero som öppnade tillställningen.

Finansministeriets understatssekreterare Päivi Nerg och Motivas verkställande direktör Vesa Silfver var också med och diskuterade digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Du kan bekanta dig närmare med tillställningens teman och presentationer på webbplatsen för Suomidigi.

Ytterligare information:

Sanna Juutinen, tfn 02955 30 506, sanna.juutinen(at)vm.fi
Virpi Einola-Pekkinen, tfn 02955 30 233, virpi.einola-pekkinen(at)vm.fi
Suvi Savolainen, tfn 02955 30 122, suvi.savolainen(at)vm.fi