Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som understatssekreterare söktes av 12 personer

Finansministeriet
18.6.2020 15.24
Pressmeddelande

Tjänsten som understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden söktes inom utsatt tid av 12 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 augusti.

Följande personer sökte tjänsten som understatssekreterare för viss tid:

 • Marketta Henriksson
 • Katariina Juhola
 • Pauli Kariniemi
 • Zinaida Konoplya
 • Piotr Lehtonen
 • Vladimir Miklashevsky
 • Teija Miller
 • Leena Mörttinen
 • Kimmo Nikkonen
 • Petri Saarukka
 • Petra Schulze-Steinen
 • Pekka Sinko

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder och samordnar särskilt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté. Understatssekreteraren leder och utvecklar dessutom beredningen av ärenden och som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten. Understatssekreteraren leder också resultatstyrningen av Verket för finansiell stabilitet.

Avsikten är att det tidsbundna tjänsteförhållandet som understatssekreterare tillsätts för den tid som nuvarande tjänsteinnehavaren är tjänstledig, 1.8.2020–31.3.2022.

Pressmeddelandet uppdaterat 18.6. kl. 15.31. Datumen beträffande den tidsbundna tjänsten korrigerat.

Ytterligare information:

Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare