Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp för att utreda avvecklingen av flitfällor och främjandet av arbetskraftsrörlighet

Finansministeriet
19.9.2016 13.00
Pressmeddelande

Finansministeriet tillsatte den 19 september en sakkunniggrupp för beredningen av ett åtgärdsprogram som ska avhjälpa flitfällorna och främja den regionala rörligheten hos arbetskraften. Tillsättandet av en arbetsgrupp ingick i regeringens beslut om att främja sysselsättningen som fattades i samband med regeringens budgetmangling. Regeringen utfäster sig i beslutet till att avveckla flitfällor i omfattande mån.

Arbetsgruppen ska utarbeta ett åtgärdsprogram i enlighet med regeringens beslut. Gruppen går igenom flitfällorna och hindren för arbetskraftsrörlighet och utfärdar sedan åtgärdsrekommendationer med tillhörande konsekvensutvärderingar. Gruppen ska bland annat lägga fram förslag som gäller beskattningen, socialskyddet, inkomstbundna avgifter och hinder för arbetsrelaterad rörlighet. Arbetsgruppen kommer att höra ett stort antal sakkunniga.

Arbetsgrupp

Ordförande för arbetsgruppen är finansrådet Tuulia Hakola-Uusitalo från finansministeriet. De övriga medlemmarna i arbetsgruppen är:

  • Filip Kjellberg, finansministeriet
  • Tuomas Matikka, statens ekonomiska forskningscentral
  • Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet
  • Sanna Pekkarinen, social- och hälsovårdsministeriet
  • Esko Salo, social- och hälsovårdsministeriet
  • Jussi Tervola, folkpensionsanstalten
  • Timo Tähtinen, miljöministeriet
  • Emmi Virtanen, undervisnings- och kulturministeriet
  • Jukka Mattila, finansministeriet, sekreterare
  • Fransiska Pukander, finansministeriet, sekreterare

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.10.2016 - 28.2.2017.

Tillsättningsbeslut (på finska)

Ytterligare information:

Tuulia Hakola-Uusitalo, finansråd, tfn 02955 30382, tuulia.hakola-uusitalo(at)vm.fi

Ville Valkonen, finansministern specialmedarbetare, tfn 044 56 72201, ville.valkonen(at)vm.fi