Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Utkastet till en förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgiftsbelagda prestationer på remiss

Finansministeriet
29.10.2019 9.53
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Finansministeriet skickade den 29 oktober ett utkast till en förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgiftsbelagda prestationer år 2020 på remiss.

Den föreslagna nya förordningen innehåller bestämmelser om myndighetens avgiftsbelagda prestationer, grunderna för avgifterna samt avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer. Förordningen är temporär och den ska gälla från den 1 januari till och med den 31 december 2020.

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Remisstiden går ut den 25 november. Begäran om utlåtande och utkastet till en förordning har publicerats på webbtjänsten utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30219, isamaria.makiaho(at)vm.fi