Hoppa till innehåll
Media

Förnyade färdplanen för e- tjänster inkluderar 224 e-tjänster

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2019 14.28
Pressmeddelande
Digi ekaksi -seminariet.

Den nya färdplanen för e-tjänster 2019-2023 publicerades vid Digi ekaksi -seminariet den 20 mars. Färdplanen utgör den offentliga förvaltningens samlade viljeyttring om att i första hand betjäna allmänheten digitalt, att se till att öka allmänhetens kännedom om e-tjänster och svara på de krav som ställs på myndigheterna i och med att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft 2019.

Flera nya e-tjänster i färdplanen

Färdplanen för e-tjänster sammanställdes senaste gången år 2017, och då uppgick antalet e-tjänster till 112 stycken. Enkäten som genomfördes i januari 2019 utökade innehållet till 224 e-tjänster som tillhandahålls av 40 myndigheter. 162 av dessa tjänster är i bruk, och 62 utvecklas som bäst.

Nya e-tjänster åt privata kunder är till exempel rekrytenkäten, skattetjänsterna för fordon, vatten- och miljötillstånd och reseanmälan. För näringsidkares del kan nämnas bland annat patenttjänster, importtullarna och hanteringen av kemikalieuppgifter. I fortsättningen kan vi använda e-tjänster för att kartlägga vår kompetens, anmäla misstänkt penningtvätt eller få information om föräldradagpenningen.

Färdplansenkäten utredde användningsgraden för tjänsterna och hur de kopplas till olika livs- och affärsverksamhetshändelser. Resultaten visar att myndigheterna inte har någon större kontroll på med vilka medel och hur ofta tjänsterna används. Användningsgraden meddelades endast för 77 tjänsters del, även om sammanlagt 162 tjänster var i bruk.

Kunderna bör uppmuntras och styras till att utnyttja e-tjänster

Konsultativa tjänstemannen Marjukka Saarijärvi och projektchefen Petteri Ohvo berättade utöver publiceringen av färdplanen om de enhetliga förfaringssätt som föreslagits av arbetsgruppen för verksamhetssätt inom e-tjänster och meddelandeförmedling och om förpliktandet av näringsidkare att använda offentliga e-tjänster. Dessutom berättades det om hur arbetsgruppen för kvaliteten hos digitala ärendehanteringstjänster definierat metoder för att utveckla positiva användarerfarenheter av e-tjänster.

De utarbetade förfaringssätten ska förenhetliga meddelandetjänstens och ärendehanteringstjänsternas funktion både ur kund- och ur serviceproducentperspektiv. Kunder bör uppmuntras och styras till att utnyttja e-tjänster på ett ännu kraftigare sätt. En positiv erfarenhet förstärker kundernas intresse för e-tjänster även i fortsättningen.

Tjänsterna åt näringsidkare digitaliseras före utgången av 2022

Arbetsgruppen för verksamhetssätt inom e-tjänster och meddelandeförmedling föreslår en övergångsperiod från 2019 till 2022 när det gäller att förplikta näringsidkare. Förpliktandet kräver att myndigheterna utarbetar en övergångsplan före den 30 juni 2020, och att tjänsterna förverkligas med hänsyn till kundbehoven före utgången av 2022.

Sammanlagt cirka 70 personer deltog i seminariet på plats, och circa 160 följde webbsändningen.

Färdplanen för tjänster som tillhandahålls digitalt 2019-2023 (på finska)

Arbetsgruppen för verksamhetssätt inom e-tjänster och meddelandeförmedlings material

Arbetsgruppen för kvaliteten hos digitala ärendehanteringstjänsters material

Mera information om seminariet Digi ekaksi (på finska)

Inspelning från seminariet (på finska)

Ytterligare information:

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman tfn 0295530208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Petteri Ohvo, projektchef, tfn 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi

Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle.

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT