Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finansminister Kulmuni: De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset osäkra – situationen följs noggrant

Finansministeriet 27.2.2020 14.01
Pressmeddelande
Katri Kulmuni.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är mycket oklara, säger finansminister Katri Kulmuni. Det är enligt Kulmuni för närvarande fråga om ett fenomen som ökat de negativa riskerna i samband med den ekonomiska utvecklingen.

Coronavirusets ekonomiska konsekvenser har hittills realiserats på finansmarknaden som reagerar snabbare än realekonomin på förändrade risker.

”Om spridningen av viruset begränsas snabbt kommer konsekvenserna för den finska ekonomin främst att drabba industrin och dess tillgång till komponenter samt turistbranschen. Då blir också konsekvenserna för den offentliga ekonomin små”, kommenterar finansminister Katri Kulmuni.

Ministerierna och ämbetsverken kan, med tanke på skötseln av den situation som coronaviruset orsakar, trygga tillräcklig finansiering via de normala kanalerna. År 2020 står dessutom 8,9 miljoner euro till förfogande för oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka det inte finns något särskilt anslag i budgeten.

Om viruset sprids i större utsträckning än för närvarande, förmedlas verkningarna till hela samhällsekonomin.

”Då måste staten reagera kraftigare. Staten har möjlighet att använda de resurser som finns i tilläggsbudgeten. Då blir det fråga om att täcka de direkta kostnaderna för att hantera krisen”, konstaterar Kulmuni.

Vi befinner oss enligt finansminister Kulmuni inte i det läget ännu. Situationen följs noggrant och finansministeriet samarbetar intensivt med Finlands Bank och Finansinspektionen.