Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansminister Orpo: social- och hälsovårdsreformen stabiliserar kommunalekonomin på längre sikt

Finansministeriet
24.11.2016 11.15 | Publicerad på svenska 25.11.2016 kl. 10.21
Nyhet

Minister Orpo höll et tal om kommunalekonomin vid Jytys förbundsfullmäktiges konstituerande möte den 24 november.

Kommunalekonomin förbättras i sakta mak

Samtidigt som kommunala statsandelar nedskärs kommer staten antingen att slopa eller lätta på uppgifterna eller minska på kostnaderna på annat sätt. Även om kommunernas inkomster växer långsamt på grund av den svaga tillväxten håller kommunalekonomin i sin helhet på att uppnå en något så när hållbar nivå. Kommunerna har tillämpat strikt utgiftsdisciplin under de senaste åren.

Kommunernas skuldsatthet ökar visserligen, men hastigheten har avtagit. Kommunernas och samkommunernas lånebestånd uppgick vid utgången av 2015 enligt boksluten till 17,4 miljarder euro. Det är tämligen måttligt jämfört med statens 110 miljarder. Den finländska offentliga sektorn är trots allt skuldsatt som helhet och skuldsättningen fortsätter med ohållbar takt.

Flera kommuner måste fortfarande anpassa sig - en del i stor omfattning - men det tyngsta skedet tycks vara förbi i ett antal kommuner. Eftersom den största utgiftsposten på grund av social- och hälsovårdsreformen överförs på landskapen blir kommunernas skötsel av ekonomin i fortsättningen mera förutsägbart, vilket även förbättrar förutsättningarna för en balanserad kommunalekonomi. 

Ytterligare information:

Mikko Kortelainen, specialmedarbetare, tfn 050 301 8334

Finanspolitiken Kommunärenden Petteri Orpo alueuudistus-arkisto