Antalet kommuner och anhängiga förändringar

Kommunantalet har minskat avsevärt i Finland under de senaste årtiondena. År 1955 fanns det ännu 547 kommuner, men efter sammanslagningarna under 60- och 70-talen hade antalet kommuner redan minskat till 464 år 1977.

Kommunsammanslagningarna var något sällsyntare under 80- och 90-talen, men på 2000-talet har antalet kommuner minskat kraftigt. Kommunantalet har reducerats speciellt tack vare kommun- och servicestrukturreformen som inleddes 2005 och kommunreformen som inleddes 2011. Under 2005-2015 har man i Finland genomfört 82 kommunsammanslagningar som berört 208 kommuner.

Vid ingången av 2015 trädde tre nya kommunsammanslagningar i kraft, och de omfattade sex kommuner.

År 2015 fanns det 317 kommuner i Finland, av vilka 16 på Åland och 301 på fastlandet.

Kommunsammanslagningarna under åren 1922–2015

Vid ingången av 2016 trädde fyra nya kommunsammanslagningar träda i kraft, och de onfattade åtta kommuner.

Vid ingången av 2017 trädde två nya kommunsammanslagningar träda i kraft, och de onfattade fyra kommuner.

  • Luvia kommun gick samman med Eurajoki kommun.
  • Juankoski stad gick samman med Kuopio stad.

År 2017 finns det 311 kommuner i Finland, av vilka 16 på Åland.