Kommunproduktivitet och effektivitet

Denna webbplats innehåller information om hur produktiviteten och effektiviteten kan förbättras. Informationen har sammanställts av en koordinationsgrupp för produktivitet och effektivitet som finansministeriet tillsatt. Informationen är avsedd att användas i alla kommuner vid utvecklandet av verksamhet, inte enbart i samband med kommunsammanslagningar.

Då en kommun ordnar sin service effektivt möter den kundernas behov på ett högklassigt, effektivt och ekonomiskt sätt. Samtidigt förstärks arbetsmotivationen bland anställda och arbetsgemenskapen mår bra.

Genom att förbättra produktiviteten tryggar man tillgången till service och saktar ner ökningen av kommunernas utgifter. Den åldrande befolkningen, den ökande konkurrensen om kompetent arbetskraft, uppsvinget i efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster och de minskande ekonomiska resurserna ökar trycket på kommunerna att effektivisera sina funktioner.

För att kommunernas produktivitet och effektivitet förbättras krävs det att kommunen är verksam på bred front och vidtar olika åtgärder. Det väsentliga är att verksamheten är planenlig, långsiktig, kopplad till målsättningar och åtgärder samt att arbetet uppföljs och utvärderas.

Kommunerna kan effektivisera sin serviceproduktion också genom att utbyta god praxis. För att stödja detta innehåller webbplatsen flera konkreta exempel på förbättrande av produktivitet och effektivitet. Det lönar sig att ta lärdom av förfaranden och experiment som upplevts som goda, trots att modeller som tillämpats annanstans kräver omarbetning och anpassning för att möta den egna kommunens behov.

 

Koordineringsgruppen för produktivitet och effektivitet

Tillsättningsbeslut (på finska, vn.hare.fi)

Projektets organisationsplan (på finska, pdf)

Uppgifter och tidsplan (på finska, pdf)

Kontaktuppgifter

Finansråd Anne-Marie Välikangas, tfn 02955 30020

Överinspektör Suvi Savolainen, tfn 02955 30122

E-post: