Aktiesparkonto

Investerare kan utnyttja aktiesparkonton vid investerandet från och med 2020. Kunderna får sätta in högst 50 000 euro på ett konto och investera medlen i offentligt noterade bolags aktier. Kunden betalar skatt på avkastningen i det skede då medel tas ut från kontot.

Aktiesparkonton i bruk 2020 (pressmeddelande 5.12.2018)

Frågor och svar om aktiesparkonto

Bekanta dig med utlåtandena om aktiesparkonton (nyhet 30.10.2018)

Lagutkasten om aktiesparkonton på remiss (pressmeddelande 1.10.2018)

Projektdokument, finansmarknadslagstiftningen

Projektdokument, skattelagstiftningen

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd (finansmarknadslagstiftningen), tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi

Antti Sinkman, specialsakkunnig, (beskattningen av aktiesparkonton), tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd (beskattningen av försäkringsprodukter), tfn 02955 30239 jukka.vanhanen(at)vm.fi