Aktiesparkonto

Finansministeriet bereder lagstiftning om aktiesparkonton som främjar aktiesparandet bland småinvesterare.

Frågor och svar om aktiesparkonto

Bekanta dig med utlåtandena om aktiesparkonton (nyhet 30.10.2018)

Lagutkasten om aktiesparkonton på remiss (pressmeddelande 1.10.2018)

Projektdokument, finansmarknadslagstiftningen

Projektdokument, skattelagstiftningen

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd (finansmarknadslagstiftningen), tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi

Antti Sinkman, specialsakkunnig, (beskattningen av aktiesparkonton), tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd (beskattningen av försäkringsprodukter), tfn 02955 30239 jukka.vanhanen(at)vm.fi