Aktiesparkonto för småinvesterare

Regeringen inför ett aktiesparkonto för småinvesterare för att förbättra förutsättningarna för investeringar. De penningmedel som överförs till aktiesparkontot kan investeras i börsnoterade bolags aktier. 

Frågor och svar om aktiesparkonto för småinvesterare (31.8.2018, på finska)

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd, (finansmarknaden) tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi
Antti Sinkman, specialsakkunnig, (beskattningen) tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi