Aktuellt om färdplanen

Färdplan för i första hand elektroniskt tillhandahållna tjänster : Lagändringsbehoven på remiss ända till den 26 september

Finansministeriet begär utlåtanden om en rapport om bedömning av lagändringsbehoven från arbetsgruppen för en färdplan för i första hand elektroniskt tillhandahållna tjänster. Även andra än dem som nämnts i begäran om utlåtande kan gärna lämna utlåtanden inom tidsfristen.

I rapporten beskrivs arbetsgruppens bedömning av lagändringsbehov som främjar primärt elektronisk ärendehantering. I rapporten har man vid sidan av lagändringsbehov och -möjligheter även tagit ställning till andra sätt att göra den elektroniska ärendehanteringen till det primära sättet för ärendehantering hos myndigheterna.

Utlåtanden senast 26.9.

Utlåtanden om rapporten ska helst lämnas in via lausuntopalvelu.fi eller skickas i elektronisk till adressen valtiovarainministerio(at)vm.fi. Utlåtandena ska lämnas senast 26.9.2017

Begäran om utlåtande samt rapporten finns på lausuntopalvelu.fi.

Ytterligare uppgifter:

Lagstiftningsråd Eeva Lantto, eeva.lantto(at)vm.fi, 0295 530 515

Konsultativ tjänsteman Marjukka Saarijärvi, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi, 0295 530 010