Anmälan till försöket

Finansministeriet inbjuder alla intresserade kommuner och deras samarbetsparter till digikommunförsöket.

Syfte

Syftet med digikommunförsöken är att främja utvecklingen av kommunernas handlingssätt och tjänster på ett sätt som

 • är fördomsfritt
 • förbättrar invånarnas välbefinnande
 • är framgångsinriktat
 • förbättrar förutsättningarna för ledandet av kundförhållandet.

Ett mål är också att åstadkomma mätbara besparingar och/eller att dämpa ökningen av kommunernas utgifter genom att utnyttja digitalisering,

 • Betydande kostnadsbesparingar samtidigt som kundupplevelsen förbättras
 • Främjande av försökskultur, -tänkande och attityder, nätverksbildning mellan kommunerna samt kundvänlig verksamhetsutveckling inom kommunsektorn.
 • Främjande av beredskapen inför den framtida förändringen av kommunens roll (digitaliseringsaspekten).

Vad ingår i försöket?

Försöket utvecklas på behovsbasis tillsammans med de deltagande kommunerna och andra aktörer.

Hittills har bl.a. följande teman aktualiserats vid planeringen:

 • Förberedandet inför kommunens nya roll (efter landskapsreformen)
 • Försöken med digitalt beslutsfattande och ledande
 • Utveckling av den elektroniska kommunikationen inom kommunal service
 • Utveckling av invånarvänliga tjänster.
 • Deltagande och påverkning
 • Nya serviceinnovationer
 • Annat, vad?

Som stödformer erbjuds åtminstone

 • Konkurrensutsatt kompetens: information enligt försöksobjekten, metodologisk kompetens, erfarenheter, förädling av idéer
 • Försöksfaddrar, mentorer eller sparrare från kommunerna och andra håll
 • Temaspecifika tillställningar som ordnas av FM och/eller via andra nätverk
 • Statsrådets försöksfinansieringsplattform: finansiering av försök i mindre skala, spridning av bästa lösningar samt insamling av information om försöken
 • Möjlighet att delta i kommunsektorns digispurt -undersökning och/eller att utnyttja resultaten från den vid utvärderingen och utvecklingen av den egna verksamheten
 • Stöd för uppskalning samt lokal och riksomfattande spridning av erfarenheterna och för beräkning av spareffekten från ändringen av handlingssätten
 • Kommunikation, synlighet, utfästelse från regeringen
 • Innovativa upphandlingar.

Hur delta i försöket?

Man kan anmäla sig i två olika roller: som påverkare eller som testare. Samma kommun kan fungera både som påverkare och som testare inom olika områden eller så kan man göra försök inom olika teman. Anmälan görs genom att fylla i blanketterna (på finska) som finns bakom länkarna nedan.

1. Anmäl dig som påverkare, sparrare

 • dela med dig av redan genomförda förnyanden av handlingssätt där man utnyttjat digitalisering och som genererat mätbara kostnadsbesparingar.
 • påverkarkommunerna

2. Anmäl dig som testare

Vi hoppas på mångsidigt deltagande från olika kommuner, samkommuner samt kommuners och andra aktörers gemensamma projekt. Målet är att ta lärdom från andras utvecklingsarbete och att driva framåt behovsbaserade experiment.

Ett för alla gemensamt digiutvecklingsnät kommer att skapas på basis av anmälningarna och kommuner som experimenterar med likartade frågor sammanförs. Målet är att finna kompetens som behövs till stöd för försöken samt att stödja ledandet av förändringen av handlingssätt utifrån praktiska erfarenheter och forskningsinformation. Projektet går ut på att skapa nätverk, mentorera, sparra och utföra interaktivt arbete vid gemensamma tillställningar. Finnandet och beräknandet av nya kostnadsbesparingssätt samt uppskalandet av goda modeller spelar också en väsentlig roll.

De påverkare och testare som medverkar bör utfästa sig till att dela med sig av resultaten, framgångarna, misslyckandena, informationen, öppen data etc. Information om framstegen med och resultaten från försöken kommer även att förmedlas via digikommunförsökets gemensamma kommunikation samt vid gemensamma möten.

Testa förändringen inom verksamhetskulturen - med stöd av digitalisering!

Idéer, frågor och ytterligare information:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi
Marjukka Saarijärvi konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi